Bir dostu tanıyalım
KenanGur3

Prof.Dr. Kenan GÜRSOY


1950 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Babası, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof.Dr. Kemal Tahir Gürsoy; annesi, son dönem Osmanlı maarifçi ve mutasavvıflarından Kenan (Rifâî) Büyükaksoy'un kızı Hikmet Kainat Büyükaksoy'dur. İlkokulu, İstanbul Hırka-İ Şerif İlkokulu'nda, ortaokul ve lise eğitimlerini ise, Saint Benoit Fransız Lisesi’nde tamamladı (1970). Yükseköğrenimini, Fransız Hükümeti’nin Türkiye'de Fransızca eğitim öğretim yapan okullardan mezun, başarılı öğrencilere verdiği öğrenim bursuyla Fransa’da Rennes Üniversitesi ve Paris, Sorbonne Üniversitesi’nde tamamladı (1970-1974).

Kenangur1

Yurda dönüşünde, askerlik görevinin hemen sonrasında, Ocak 1977'de Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde asistan olarak göreve başladı. 1979'da Felsefe Doktoru, 1982'de Yardımcı Doçent, 1983'de Sistematik Felsefe-Mantık alanında Doçent unvanlarını aldı. Bu arada, bir yıl daha Fransa’da Paris Nanterre Üniversitesi Felsefe Bölümü’nde araştırmalarda bulunmak üzere görevlendirildi (1981-1982). 1984 yılı Kasım ayından itibaren ise, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü’nde, Felsefe Tarihi Anabilim Dalında Doçent olarak vazifeye başladı; 1989 yılı Ocak ayında, burada Profesör oldu. 1994 -1997 yıları arasında aynı Anabilim Dalının başkanlığını yaptı. 1997'den 2009'a kadar Galatasaray Üniversitesi‘nde önce İletişim Fakültesinde, sonra Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde Öğretim Üyesi ve Felsefe Bölüm Başkanı, 1999-2002 yılları arasında bu Üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü, 2000-2009 yılları arasında Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı olarak görev yaptı. 2005-2009 yılları arasında TRT 2 kanalında yayınlanan Düşünce İklimi programının danışmanlığını yürüttü ve programın sunumunu gerçekleştirdi.

Kenangur4


2009-2014 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Vatikan nezdindeki Büyükelçisi olan Prof. Dr. Kenan Gürsoy, 2014'te yurda döndükten sonra Dışişleri Bakanlığı kadrosunda bir süre daha göre yaptı ve Emekli Büyükelçi olarak Devlet hizmetinden ayrıldı. Hâlen İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Batı (Garbiyat) Araştırmaları Merkezi Müdürü olarak akademik hayatına devam etmekte, ayrıca Cenan Eğitim, Kültür ve Sağlık Vakfı Mütevelli Heyeti ve Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

Çalışmaları daha ziyade Etik (Ahlâk Felsefesi), Karşılaştırmalı Dinî Etik, Fenomenoloji, Ekzistans Felsefesi ve Tasavvuf alanlarındadır. Türk Kültür hayatında ve Milli Eğitim sistemimizde felsefi tutum ve düşüncenin yaygınlaşması için uğraş verenlerden biri olmaya gayret eden Gürsoy, yurt içinde ve yurt dışında pek çok seminer ve toplantıya katıldı, konferans verdi, lisansüstü seviyede tamamlanmış ve hâlen sürmekte olan doktora ve yüksek lisans tezlerine danışmanlık yaptı. Resmi olarak danışmanı olmamakla birlikte, pek çok akademisyenin tez çalışmalarına destek oldu, yetişmelerine katkıda bulundu.

Kenengur2

Kitapları

• Crescere Aspirando All’Unità (Dialoghi sul sufismo e sulla filosofia), a cura di Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Traduzione di Elettra Ercolino, Armando Editore-Roma / (Birleyerek Oluşmak adlı kitabın tercümesi) Italy 2016
• Birleyerek Oluşmak (Felsefe ve Tasavvuf Üzerine Konuşmalar), Yayına Hazırlayanlar: Levent Bayraktar, Fulya Bayraktar, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2016, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (1. Baskı) 2013
• Maurice Merleau-Ponty’de Algı Problemine Giriş, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (3. Baskı) 2016; Lotus Yayınları İstanbul (2. Baskı) 2007; Ayyıldız Matbaası, Ankara (1. Baskı) 1983
• Etik ve Tasavvuf (Felsefî Diyaloglar), Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2015; Sufi Kitap, İstanbul (1. Baskı) 2008
• Jean Paul Sartre Ateizmi’nin Doğurduğu Problemler, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (4. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (3. Baskı) 2007; Akçağ Yayınları İstanbul (2. Baskı) 1993; Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara (1. Baskı) 1987
• Varoluş ve Felsefe, Ekzistans ve Felsefe Üzerine Görüşler adlı eserin genişletilmiş 2.Baskısı, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara, 2014; Akçağ Yayınları Ankara (1. Baskı) 1988
• Bir Evrensel Projemiz Var Mı?, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (1. Baskı) 2007
• Bir Felsefe Geleneğimiz Var Mı?, Aktif Düşünce Yayınları, Ankara (2. Baskı) 2014; Etkileşim Yayınları, İstanbul (1. Baskı) 2006
• Gönül Gözü (Ö.Tuğrul İnançer ile Birlikte), Sufi Kitap, İstanbul (5. Baskı) 2013; Sufi Kitap, İstanbul (1. Baskı) 2006
• Hz. Peygamber’de Sevgi ve Merhamet (Mehmet Şevki Aydın, Raşit Küçük, Süleyman Hayri Bolay ile Birlikte), Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları / Oku Düşünce Serisi, İstanbul 2011
• Medeniyetler Çatışması mı? (Prof. Dr. Mehmet Aydın, Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve Prof. Dr. İlber Ortaylı ile Birlikte), Altay Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı Yayınları, Ankara 2002
• Yabancıların Gözüyle Türkler ve Türkiye (Prof. Dr. İsmail Parlatır, Prof. Dr. Esin Kâhya, Prof. Dr. Kenan Mortan, Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Prof. Dr. Selçuk Mülâyim ile Birlikte), TÜTAV, 1995
• Felsefeye Giriş (Türker Küyel, Prof. Dr. Sevim Tekeli, Prof. Dr. Esin Kâhya, Alev Öner ve Nurten Baykurt ile Birlikte), Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, Ankara 1985
• Fenomenoloji ve İnsan Bilimleri (Maurice Merleau Ponty’den Çeviri), Ayyıldız Matbaası, Ankara 1983
• Traduction et Commentaire de Maquamat al Awliya de Akşemseddin, Ayyıldız Matbaası, Ankara 1983

Güncel Yazılar

Abdülkadir İLGEN
Ali Alper ÇETİN
Ayşe SAMİHA
Ceyhan DÜZGÜN
Esat ARSLAN
Fatih AKMAN
Fatih ERBAŞ
Hasan Fevzi BATIREL
Hilmiye KETENCİ
Hüzeyme Yeşim KOÇAK
İbrahim BAYKAN
Kenan EROĞLU
Mehmet MAKSUDOĞLU
Mehmet Saffet SARIKAYA
Metin AKGÜN
Mevlüt UYANIK
Mustafa Kadir ATASOY
Muzaffer METİNTAŞ
Necdet BAYRAKTAROĞLU
Nuh Muaz KAPAN
Oktay BERBER
Ömer AĞAÇLI
Orhan ARSLAN
Orhan ULFANOV
Şahver ÇELİKOĞLU
Sergen ÇİRKİN

Medeniyet Tasavvuru

Abdülkadir ZORLU
Ayhan BIÇAK
Bayram KODAMAN
Bedia AKARSU
Cahit AYDEMİR ve Sema Yılmaz GENÇ
Davut DURSUN
Durmuş HOCAOĞLU
Erhan METİN
Gülise GÖKÇE ve Orhan GÖKÇE
Mahmut ARSLAN
Merve Suna ÖZEL
Mihriban ŞENGÜL
Mustafa GÜNDÜZ
Oğuz KAAN
Taner TATAR ve Mehmet DÖNMEZ
Vefa TAŞDELEN
Vehbi ÜNAL
Veysel GÖKBEL ve Fatma Nevra SEGGİE
Yenal ÜNAL
Yıldız AKPOLAT

Şiir Yarışması

siirsonuc1

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

5350724