Güncel Yazılar

Akademik alanda yapılan çalışmalar, belirli platformlarda akademisyenler arasında geçmişten beri değerlendirilmekte, görüş alış verişi yapılmaktadır. Örneğin bir kongreye gönderilen bildiri, yayınlanmadan önce o konuda yetkin kişilerin eleştirilerini almayı amaçlayabileceği gibi, yapılmış bir çalışmanın farklı platformlarda duyurulması amacını da taşıyabilir. Ya da yayımlanan çalışma ile ilgili olarak, ilgili derginin editörüne mektup yazılarak görüşler belirtilebilir. Ancak günümüzde sadece bu tür toplantılara ve dergi sayfalarına sınırlı bir iletişimin yeterli olmadığı görülmektedir. Akademik anlamda Facebook ve Twitter gibi sosyal medya alanları kullanılabilmesine rağmen, sadece akademik amaçlı iletişimin yapıldığı siteler de bulunmaktadır. Bu tür platformlara "Akademik Sosyal Medya" demek yanlış olmaz.

Akademik hayattaki insanların etkileşimlerini sağlamayı amaçlayan platformlardan biri "academia.edu" adlı site. Burada çalışmalarınızı paylaşabilir, beraber çalışma yaptığınız arkadaşlarınızla ve diğer bilim insanları ile iletişime geçebilirsiniz. Belirli kişi veya konu ile ilgili yayınları takip edebilirsiniz. Çalışmaların bu tür sitelerde paylaşılması, atıf alma şansını da belirgin ölçüde artırdığı yönünde veriler bulunmaktadır. Paylaşımlar sırf bu açıdan bile önemli. Çoğu çalışmada telif hakkı yayımlandığı dergiye devredildiğinden, paylaşım açısından dikkatli olunması gereklili de doğuyor. Genel kanı, derginin bir ambargosu yoksa çalışmanızı rahatlıkla paylaşabileceğiniz yönünde. Ambargo bulunan dergilerde ise, dergiye gönderdiğiniz şekliyle paylaşabileceğiniz şeklinde bir eğilim var ancak dergide yayımlanmış veya kontrol için gönderilmiş PDF halinin paylaşılması yasal açıdan sıkıntılı durumlara neden olabilir.

F1000 (Faculty 1000) ve Mendeley siteleri daha çok makale yazarken etkileşimde bulunmak üzere tasarlanmış. Makaleyi yazarken en popüler olan, istediğiniz kişiye ait veya belirli bir konuda makale taramanıza, fikir alış verişi yapmanıza olanak sağlıyor. Ayrıca dergiye göndermeden önce de "peer-review" imkanı tanıyor. Avantajları var ama üye olmak için de belirli bir ücret ödemek gerekiyor, diğerleri gibi ücretsiz değil. Bir başka sosyal iletişim olanağı sağlayan platform olan Linkedin'in mantığı daha farklı. Kendi portfolyo'nuzu oluşturmak ve bu portfolyoya uyan iş ilanlarına ulaşmak üzere tasarlanmış. Diğer sosyal medya uygulamalarında olduğu gibi burada da akademisyenler arası bağlantı ve iletişim mümkün. Eğer iş arama ve iş başvurusu amaçlı kullanılıyorsa, ücretli versiyonu daha fazla seçenek sunuyor.

Research Gate daha geç faaliyete geçmesine rağmen diğerlerine göre daha kapsamlı ve kullanışlı. Çalışmalarınızı paylaşabilir, atıflarınızı görebilir, arkadaşlarınızın veya takip ettiğiniz otörlerin çalışmalarını takip edebilirsiniz. Kendi oluşturduğu RG Skoru üzerinden akademisyenlerin sadece bilimsel değil, aynı zamanda sosyal yönü hakkında da bir kanaate varabiliyorsunuz. Bilimsel çalışmaları merkeze alan bir yapılanması olsa da sadece yayınınızın olması skorunuzu belirli bir dereceye kadar yükseltebiliyor. Skorunuzun artması için etkileşimde bulunmak önemli.

RG skoru hesaplanırken, tanınırlılığınız çok daha önemli. Bu da objektif bir şekilde hesaplanmaya çalışılıyor. Dikkate alınan kriterler şunlar;

  1. Yayın sayısı
  2. Atıf sayısı
  3. Makalelerinizin okunma/tıklanma sayısı
  4. Sizden çalışmalarınızın full-text olarak istenme sayısı
  5. Aldığınız mesajlar
  6. Sizi takip eden kişi sayısı ve takip edenlerin etkinlikleri (impact points)
  7. Sizinle ilgili tanımlayıcı etiketlerin (skills and expertise) onaylanma sayısı (endorsement); özellikle farklı kişiler tarafından onaylanması skorunuzu daha fazla artırıyor
  8. Alanınızla ilgili sorduğunuz sorular ve sorulan sorulara cevap verme sayınız

Bu kritelere her geçen gün yenileri eklenmeye devam ediyor/edecek.Sitenin kendisi, RG skorunu üç kelimeyle özetliyor: "Katkı, Etkileşim, Saygınlık"

 

Medeniyet Tasavvuru

C. Stephen EVANS
Din Dili Problemi

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

36283189