30 Kasım 2022


Prof.Dr. Orhan ARSLAN

“Kendisi hakkında hiçbir kuşkuya yer olamayan bu kitap, sorumlular için hidayet rehberidir ( Bakara 2/2).”

Mühendislik, hesap ve çizimlerle binalar, makineler vb. yapma işidir.

Din mühendisliği ise, insanı eşyalaştırarak, toplumu din yönünden bir kalıba sokma, terbiye etme, âdeta hizaya getirme demektir.

KUR’AN’SIZ, PEYGAMBERSİZ, AKILSIZ İSLAM…

Din mühendisleri, Kur’an okumazlar, Allah Resulünü örnek almazlar, sadece mehdilerini, gavslarını veya kutuplarını dinleyip örnek alırlar.

Akıl, irade ve vicdanlarını kullanmazlar.

Din mühendisliği, bir din istismarı organizasyonudur; paralel dindir, dine karşı dindir. İslam’a karşı İslam’dır.   İndirilmiş dine karşı, uydurulmuş dindir.

Öyle olunca da, insanları ezen, zayıflatan, uyuşturan, haşhaşin yapan vb. sistemdir din mühendisliği.

“Dindarlara karşı dindarlar” örgütleyen sahteciliktir.

BENİMKİ İYİSİ, DİN MÜHENDİSLİĞİDİR; BANA GEL KURTUL…

Bu grup kendisini kurtulan cemaat, kendi rehberini de kurtarıcı kabul eder.

Din mühendisliği, kısaca “bana gel, kurtul” yaklaşımıdır.

Hepsi kendisini FIRKA-İ NACİYE ( kurtulmuş cemaat) olarak söyler. “Gruba katıl, cennete gir. Şeyhin eteğine yapış, iki dünyada da saadete er.”

KURANSIZ, RESULSÜZ VE AKILSIZ MÜSLÜMAN OLUNCA NE OLUR?

Dini cemaatlerin asli görevi olan öğretim (marifet)’dir. Ancak mühendislikte marifet terkedilir, servet ve devlet temayülü başlar. Güç elde etmeye çalışılır, güce tapılır. Kendisini Melik zanneder. Bu gücü hazmedemeyince de, çıldırır, Tiranlaşır. Firavunlaşma ve Nemrutlaşma böyle başlar.

Artık amaç için her yol mubahtır…

Gösterişçi dindarlık, takiyye, riyakârlık, şantaj, hak-hukuk çiğneme, şiddet, yıkıcılık baskı ve zor kullanma, içki içmek, faiz yemek, çalmak vb. günah listesinden çıkartılır.

Şantaj için gözetleme ve denetleme devreye girer.

Teknolojinin imkânlarını kullanarak, cep telefonu, internet, kamera gibi araçlarla dinleme ve gözetlemelerden elde edilen ses, görüntü, resim ve her türlü bilgiyle toplum sindirilmeye çalışılır.

BU YOL ALLAH YOLU DEĞİLDİR.

EL HADİ OLAN ALLAH DOĞRU YOLA İLETMEZ,

DOĞRU YOLA YÖNELTİR: KENDİN GİDECEKSİN

Dünya insan için bir imtihan alanıdır ve insan burada sınanmaktadır.

Allah insana hidayet, rehberlik yolunu gösterir, hedefe kendisinin ulaşmasını ister. İman edip, salih amelde bulunmak tercihine kalmıştır. İnsana bu donanım verilmiştir.

İNSAN EŞYA DEĞİLDİR;  AKIL+BİLİNÇ+İRADE+VİCDAN SAHİBİDİR

Her insan ayrı bir âlemdir. Eğer insansa kalıba sokulamaz. İnsansa; Akıl, irade ve vicdanına gem vurulmasına tahammül edemez. İnsansa Haşhaşin olmaya, gassal önüne meyyit muamelesine razı olmaz.

Onun için insanlar, mühendisliğe konu olmayı kabul etmezler.

İnsanlar kabul etmezler; yani işin başı insan olmak.

Nebî; Allah’tan aldığı vahiyle bize,  İslam olmadan önce insan olmayı öğretti.

Bize Vahiy gönderen, bize Resul gönderen, bize akıl, irade ve vicdanla kat kat ikram eden Rabbimiz! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlı cumalar diliyorum

Ankara, 04 Kasım 2016

 

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: