27 Haziran 2022

Mehmet DEMİRCİ

Geçtiğimiz çarşamba Berat Kandili idi. Bu vesileyle dualar edildi, Mevlitler okundu. Mevlit törenleri milletimizi kaynaştıran, duygu birliğine götüren güzel geleneklerdendir.
Peygamber efendimiz’in doğum günü için yazılan mevlidi halkımız o kadar sevdi ki, alanını genişletti, doğumlarda, ölümlerde, sünnetlerde, düğünlerde okutmaya başladı. Böylece sevincini mevlitle çoğalttı, acısını mevlitle hafifletti. Bu haliyle mevlit törenleri, milli birliğimizin ortak değerlerinden biri oldu.
Süleyman Çelebi (1351- 1482), kendi zamanından 7.5 asır önce vefat etmiş olan Hz.
Peygamber’e karşı bitip tükenmez özleyişini, sıcak ve samimi bir söyleyişle dile getirmişti.
Türk halkı da bu mevlidi okuya okuta, onu destanlaştırdı.
Onun mısralarına milyonların ve asırların seslerini, bütün bir milletin duyuş ve söyleyişini işledi.
Böylece mevlit milli, maşeri ve mukaddes bir halk eseri oldu.
Milletimiz dini musikiye önem verdi. Geleneğimizde mevlit, musiki makamları ve ilahilerle birlikte okunur. Mevlit törenleri yapmayı, mevlidi musiki makamlarına uyarak okumayı dini bakımdan yanlış bulanlara karşı, Türk milleti asırlardan beri mevlit geleneğini devam ettirmektedir.

MEVLİD KARŞITLARI
Oldum olası mevlide ve dini musikiye karşı olanlar vardır.
Bunun bid’at olduğunu, dine sonradan sokulmuş bulunduğunu ileri sürerler. Bir de okuyan kişinin para aldığını ve bunun doğru olmadığını ileri sürerler.
“Bid’at”, Hz. Peygamber zamanında olmayıp da sonradan çıkarılan adet demektir ve tartışmalı bir kavramdır. İyi bid’at ve kötü bid’attan söz edilir. Bid’at sayılacaksa, mevlit bunun iyi olanıdır. Kaldı ki mevlidi kimsenin dinin bir gereği ve zorunlu bir ibadet saydığı söylenemez.
Para meselesine gelince… İyi musiki bilen bir mevlidhanın para alması gayet doğaldır. Bu, onun işi ve geçim kaynağıdır.
Allah herkese farklı yetenekler vermiştir. Kimi hayatını kalemiyle kazanır, kimileri de sesi ve sanatıyla.
Mevlit ve musiki karşıtlığı, tarihimizdeki Kadızadeli zihniyetini hatırlatır ki, bu hiç de hoş bir durum değildir.

DUYGU
Dini musiki ve şiir ihmal edilemez.
Hz. Peygamber’in Bilal-i Habeşi’yi müezzin olarak seçmesinde, onun ihlası kadar sesinin güzelliği etkili olmuştur.
Sağlığında Hz. Peygamber’i öven, müşrikleri hicveden şairler vardır ve bunlar Peygamber Efendimiz’in iltifatına nail olmuş, hatta birine kendi cübbesini çıkarıp giydirmiştir.
Dinde duygunun yeri önemlidir.
İyi bir mevlidhanın okuduğu mevlit sırasında dinleyenlerin rikkati ve dini duyarlılığı artar. Bu manevi havayı insan tek başına yakalayamaz.
Mehmet Akif, mevlit gecesinde Şark’ın karanlık toprağına Hakk’ın nur saçtığını belirtir:
“Zulmette kalan zemin-i Şark’a / Saçtın yeniden sema sema nur.” Mevlit gecelerinde duygulu ve inançlı gönüller, meleklerin gökten saf saf indiğini hissederler.
Bu duygu onları inanmış milletin fertleri yapar.

Yukarıdaki yazı http://www.mehmetdemirci.org/mevlit-torenleri/ sayfasından alınmıştır. Yazı, ayrıca Yeni Asır gazetesinde yayınlanmıştır 

Yazar Hakkında:

Mehmet DEMİRCİ

Mehmet DEMİRCİ

1942’de Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Kovanlık köyünde doğdu. Konya Akçeşme İlkokulu ve Konya İmam-Hatip Okulu’nda okudu. 1965’te İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nden mezun oldu. Orta dereceli okullarda iki yıl öğretmenlik yaptı. Tasavvuf Tarihi dersi için yapılan sınavla, 1969 sonlarında İzmir Yüksek İslâm Enstitüsü’ne atandı. Enstitü 1982’de Dokuz Eylül Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’ne dönüştü.

1984″te “doktor” unvanı aldı. 1987’de “doçent”, 1994″te “profesör” oldu. İlâhiyat Fakültesi’nde 40 yıla yakın Tasavvuf dersleri okuttu.
Öğretim üyeliği yanında, çeşitli zamanlarda Fakülte Kurulu üyeliği, İlâhiyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerinde bulundu.
Kazakistan’da Hoca Ahmed Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi’nde 6 ay öğretim üyeliği yaptı.
Mayıs 2009’da emekli oldu.
TRT radyosunda uzun yıllar Ramazan için kuşak programlar yaptı. Hâlen İzmir Yeni Asır gazetesinde haftada iki gün köşe yazısı yazmaktadır.

Telif Kitapları:

Yûnus’ta Hak ve Halk Sevgisi
Türkistan Notları
Yahya Kemal ve Mehmed Akif’te Tasavvuf
Hz. Mevlânâ ve Mevlevî Kültürü
Sorularla Tasavvuf ve Tarikatler
İbâdetlerin İç Anlamı
Gönül Dünyamızı Aydınlatanlar
Nûr-i Muhammedî
Mesnevi Hikâyelerinden Dersler
Hadislerle Tasavvuf Kültürü
Tarihten Günümüze Tasavvuf Kültürü-Makaleler
Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları
40 Levha 40 Yorum
İyiler ve İyilikler

Çeviri ve yayına hazırladıkları:

Nurlar Hazînesi (İbn Arabî’den çeviri 101 Kudsî Hadis)
Osmanlı Tasavvuf Kültürü (Kasîde-i Tâiyye Şerhi, İbn Fârız-Ankaravî)