24 Ocak 2022

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

"Allah, kocası hakkında seninle tartışan ve nihayet (işini) Allah'a havale eden kadının başvurusunu kabul etmişti; zira Allah ikiniz arasında geçen konuşmayı işitiyordu. "Sen bana annem kadar haramsın" diyerek eşlerinden ayrılanlara gelince: o kadınlar asla anneleri olamaz; onların anneleri yalnızca kendilerini doğuranlardır ve şüphesiz onlar mantıksız, dahası düzme-koşma bir laf söylüyorlar (Mücadele 58/1-2)."

Ayetin nüzul sebebi, Havle ile kocası Evs arasındaki Zıhar olayıdır (Zıhar; eski Arap geleneğine göre, eşini annesine benzeterek yatağından ayırmak, ancak evde tutarak köle gibi çalıştırmaktır).

Havle: "Kocam bana Zıhar yaptı, ben bunu kabul etmiyorum" diyerek konuyu Peygamberin hakemliğine taşımıştı.

Peygamber; "Bu konuda bana bilgi gelmedi. Yapacak bir şeyim yok, mevcut düzene göre, sen eşine haramsın"​

Kadın ısrar ediyor: "Nasıl olur Ey Allah’ın resulü? Haksızlık bu"

AR: " Ayet yok. Ben kendiliğimden bir şey söyleyemem."

Bu tartışma devem ederken yukarıdaki ayetler geliyor: "ALLAH SİZİ İŞİTTİ"

 

İSLAMDA İFADE VE İNANÇ ÖZGÜRLÜĞÜ

Allah Resulü, hem Dinin, hem Devletin, hem de Askerin başı. Kadın; bu kadar yüksek seviyede biri ile çatır çatır tartışıyor, mücadele ediyor, hakkını arıyor. İslam’daki ifade ve inanç özgürlüğünün; 1400 sene önce başlayan kadın veya insan hakkına saygının harika bir örneği.

Allah Resulü; "Bu konuda ayet yok, ama benim kanaatime göre şöyle olabilir" demiyor. Vahyi bekliyor. Şari (şeriat koyucu) olmuyor, müteşerri (şeriata uyucu) olmanın bilincini taşıyor.

Kuranın inşa ettiği bir aklın ve ahlakın insanı O Resul.

Kadın, durumu Allah’a şikâyet ederken, haşa Allah Resul’ünü beğenmezlik etmiyor. Bir nevi üst mahkemeye arz ediyor; temyiz gibi, Yargıtay gibi. Peygamberi değil, durumu Allah’a şikâyet ediyor.

Bu, modern hukuka İslam’ın hediyesidir.

Kadının sözünü işiten Allah’ın anında vahiyle cevap vermesi, Allah’ın hayata her an müdahil olduğunun göstergesidir: "Külle yevmin hüve fi şe’ni" O, her an yaratma halindedir (Rahman 55/29)."

İNSANLAR KİME SORUYORLAR? ALLAH RESULÜNE

CEVABI KİM VERİYOR? ALLAH

- Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki: ... (Bakara 2/219)

- Sana yetimler hakkında soruyorlar. De ki: ... (Bakara 2/220)

- Sana "kadınların aybaşı halini" soruyorlar. De ki: ... (Bakara 2/222)

- Sana neyi infak edeceklerini soruyorlar. De ki... (Bakara 2/215)

- Sana ruhtan soruyorlar. De ki: ... (İsra 17/85)

- Sana kıyamet saatini soruyorlar. De ki: ... (Ahzab 33/63)

- Sana, kendilerine neyin helal kılındığını soruyorlar. De ki: ... (Maide 5/4)

 

İNSANLAR KİMDEN FETVA İSTİYORLAR? ELÇİDEN

FETVAYI KİM VERİYOR? ALLAH

- Senden fetva istiyorlar. De ki: ... (Nisa 4/176)

- Senden kadınlar hakkında fetva soruyorlar. De ki: ... (Nisa 4/127)

 

İNANMALARI GEREKEN KAYNAK: KUR’AN

"Bunlar, sana gerçek olarak okuduğumuz Allah'ın ayetleridir. Allah'tan ve ayetlerinden başka hangi hadise inanıyorlar? (Casiye 45/6)."

"Allah kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz (Kehf 18/26)."

''Hüküm, yalnızca Allah'ındır (Yusuf 12/40)."

 

ALLAH RESULÜ EKSİKSİZ TEBLİĞ MAKAMIDIR

"Elçiye tebliğden başka (yükümlülük) yoktur (Maide 5/99)."

"De ki: Benim onu (Kuran'ı) kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben, yalnızca bana vahyolunana (Kuran'a) uyarım. (Yunus 10/15).

Bu göreviyle Peygamber, "Âlemlere Rahmet" olmuştur.

 

İSLAM, TAM VE MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE GELMİŞTİR

"Bugün size dininizi kemale erdirdim, üzerinizdeki nimetimi tamamladım ve size din olarak İslam'ı beğendim (Maide 5/3)."

 

PEYGAMBERİMİZ, MUHTEŞEM AHLAKIYLA GÜZEL ÖRNEĞİMİZDİR

Başlığa koyduğum "Kur’an’da Yeri var mı?" demeyi biz Allah Resulünden öğrendik. O’na da Kur’an Öğretti. Ve Kur’an bize de öğretmeye devam ediyor.

Kur’an Peygamberimizin hocası oldu; şükür bizim de hocamız. Ne müstesna bir tecelli...

Bizi Kur’an talebeliğiyle şereflendiren Rabbimiz! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlar diliyorum

Doruk, 07 Temmuz 2017

 

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden