21 Mayıs 2022

Fuat YILMAZER

Hukuk, Adalet, akıl, İlim, ahlak olmadığı zaman o ülkede güzel şeylerin olmasını beklemek yanlıştır.

Hukuk olmadan adalet, adalet olmadan da toplumda sulh ve sükûn sağlamak mümkün değildir.

Hukuk ve adalet değerleri konusunda dünya devletleri içinde çok gerilerdeyiz.

M.Dueverger, “Hukukun etkisinin olmadığı yerde, kuvvetlinin hukuku geçerli olmaya başlar” der.

Öyle ise insanın veya toplumun bulunduğu yerde “ hukuk, ilim ve akıl” mutlaka bulunmalıdır. Bunlardan birinin bulunmadığı yerde ilahi ve dünyevi nizamdan söz edilmesi mümkün olmaz.

Türkiye’de uzun süredir hukukun uygulanabilirliği çok fazla gözükmemektedir.

Hukukun uygulamadığı yerde de adaletten söz edilmesi inandırıcı olmaz.

Bizdeki hukuk normlarının yeterince kullanılmadığı süre uzun yılları kapsar. Son zamanlarda bu çizgi hızlı bir şekilde olumsuz noktaya doğru düşmektedir.

12 Eylül İhtilalinde yapılan vahşilikler, insan özelliklerinin dışında insan onuruna aykırı yapılan haksızlıkları hatırlamamak mümkün müdür.

Suçlu deyip ceza vermek için hukukun adaletin dışında işlerin yapılması,

Sırf birini suçlu kabul etmek için akla ziyan davranışlar sergilenmesi,       

Reşit olmayan çocukları idam etmek gibi sadistçe bir düşüncenin eyleme geçirilip çocuk yaştaki gençlerimiz idam edilmesi,

Suçları ispat edilmemiş onlarca insanın hapishanelerde yıllarca bırakılarak içerde ölmesi için imkân hazırlanması.

Yaşadığımız yıllarda da hukuksuzluk, adaletsizlik mevcut değil mi?

İnsanın hakkı insan hakkı olmaktan çıkarılmadı mı?

Zaman zaman hukukun ‘H’ sini, adaletin ‘A’ sını bile bulmakta zorlanmıyor muyuz.

Dün askere yapılanları unuttuk mu?

Sarı kız, Ay ışığı, Ergenekon vs. davaları üretilerek insanlar yıllarca hapishanelerde yattı.

Sonra yanılmışız denilerek içerden çıkarıldılar.

Sonuç ne oldu, haksızca hapishaneye düşenlerin yattığı suçsuz günlerin hesabını kim verdi.

Onun maddi kaybı, ailesinin çektikleri mesleklerini kaybına sebep olan bu haksılığın suçlusuna bir yaptırım uygulandı mı?

Adi suçlu tiplerinde de öyle. Suçlanarak hapishaneye tıkılanlar yok mu?

İnsanları suçlayanlar suçladıkları insanların suçluğunu ispatla mükelleftir. Doğru ispatını yapma, kişiyi hürriyetinde alıkoy sonra öyle veya böyle suçsuzluğu ortaya çıkınca kusura bakma de gönder.

İnsan akılına ve vicdanına ters.

Bu haksızlığı bu bilgisizliği yapanlara herhangi bir yaptırım uygulanıyor mu? Hayır. İnsanlar çektikleri ile kalıyorlar. Hata yapanların hatasının cezasını ödemesi yok.

Peki, kamu vicdanının kanaması nasıl durdurulacak?

Taha Akyol Gazete de ki yazısın da “Ekenomide 20 büyük ülke içindeyiz de hukuk ve adalette neden çok aşağılardayız?” Diyor.

Gerçekten de hukuk ve adalet açısından neden gerilerdeyiz?  Taha Akyol’un dediği gibi herkesin “Biz” demesinden mi kaynaklanıyor.  Erk’i elinde bulunduranlar elimizde bu güç varken lehimize olanları yapalım düşüncesi mi ağırlık kazanıyor..

12 Eylül zorbaları “Biz haklıyız “ diye mi tüm vatan evlatlarını işkenceden geçirdi ve bir kısmını katlettiler, yoksa birileri böyle yapılmasını istediği için mi?  Diye de sormadan edilmiyor. Acaba bu adaletsizliklerde koflaşmış, haysiyetsiz leşmiş ve ahlaksızlaşmış beyinler mi bu sonuca doğru gitmeyi istiyor...

 

              

 

Bu kategorideki Makalelerden