21 Mayıs 2022

Bakınız Alman Profesör Neumark ne diyor :

Çok samîmî îtirâf edeyim ki, Avrupa’lılar Türkleri sevmez. Kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı Hristiyanların hücrelerine sinmiştir.

Çünkü;

  1. Sizler en az 400 sene sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.
  2. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı olmasaydı İslâmiyet bugün belki sâdece Hicâz’da varlığını devâm ettirirdi.
  3. Kaldı ki Vahhâbîliği kuranlar da İngiliz Sömürge Bakanlığının adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyeti başka inançlara kanalize etti.
  4. Ama Osmanlı, Asr-ı Saâdeti devâm ettirdi. Onun için, faraza, laiklik şöyle dursun, Hristiyan olsanız bile, size düşman olarak bakmağa devâm ederler.
  5. Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Târihten Türk çıkarılırsa târih kalmaz.
  6. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkınca bugünkü târihin yeniden yazılması gerekir.
  7. Ve sizler gerçek hüviyetinize döndüğünüzde, Avrupa’nın refâhı ve medeniyeti YIKILIR.

Bunun için, sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağlamağa çalışıyorlar. (Kültür İstilâsı : gönüllü kölelik)

Bu yazarın diğer makaleleri