2 Ekim 2023

Bakınız Alman Profesör Neumark ne diyor :

Çok samîmî îtirâf edeyim ki, Avrupa’lılar Türkleri sevmez. Kilisenin Türk ve İslâm düşmanlığı Hristiyanların hücrelerine sinmiştir.

Çünkü;

  1. Sizler en az 400 sene sırtımızda ve ensemizde at koşturdunuz.
  2. Selçuklu ve bilhassa Osmanlı olmasaydı İslâmiyet bugün belki sâdece Hicâz’da varlığını devâm ettirirdi.
  3. Kaldı ki Vahhâbîliği kuranlar da İngiliz Sömürge Bakanlığının adamlarıdır. Batı her yerde İslâmiyeti başka inançlara kanalize etti.
  4. Ama Osmanlı, Asr-ı Saâdeti devâm ettirdi. Onun için, faraza, laiklik şöyle dursun, Hristiyan olsanız bile, size düşman olarak bakmağa devâm ederler.
  5. Sizler farkında değilsiniz ama, onlar şu gerçeğin farkındadırlar: Târihten Türk çıkarılırsa târih kalmaz.
  6. Osmanlı arşivi tam olarak ortaya çıkınca bugünkü târihin yeniden yazılması gerekir.
  7. Ve sizler gerçek hüviyetinize döndüğünüzde, Avrupa’nın refâhı ve medeniyeti YIKILIR.

Bunun için, sizi silâh ile yenemeyenler, sizleri kendilerine benzeterek hâkimiyet sağlamağa çalışıyorlar. (Kültür İstilâsı : gönüllü kölelik)

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: