28 Mart 2023

Mehmet MAKSUDOĞLU

Her iki ucu sivri demir mızrak, bükülüp U şekline getirilerek bir katı yağ yumağı içinde denize bırakılırmış. U şeklindeki demire ortasından bağlı olan zincirin diğer ucu da gemiye bağlı. Kocaman gövdeli deniz yaratığı, yağ yumağını yutunca, hayvanın içinde açılan demir mızrak, gemi nereye giderse, zokayı yutmuş olan yaratığı da o limana götürürmüş.

Kendini akıllı sanan insan da midesinden, menfaatinden, kazanç hırsından yararlanılarak tuzağa düşürülüyor, avlanıyor. Kültür İstilâsı, bu iş için çok uygun zemîni hazırlıyor. Yabancı asker işgaline uğramış bir ülke halkı, mücadeleye girip birçok kayıplar vererek eninde sonunda yabancıyı ülkesinden çıkarıp kurtulabilir. Kültür istilâsında ise kurtuluş şöyle dursun, gönüllü kölelik vardır: zâten o yabancı gibi olmak isteği, iştiyâkı, zavallılığı vardır ve bu kölelikten kurtulmak hiç de kolay değildir. Rahmetli Aliya İzzet Begoviç’in, ‘öldürüldüğün zaman değil, ona benzediğin zaman yenilmiş olursun’ sözü ne büyük bir gerçeği ifâde etmektedir!

Yabancı işgalinden kurtulmak için her şeyden önce, anlayışın, yönelişin değişmesi gerekir. 1839 da 17 yaşındaki Abdülmecîd’in ilân ettiği Tanzîmât ve devâmı olan Islâhât (1856), aslında, devlet tarafından başlatılan kültür istilâsının başlangıcıdır; yenileşme ihtiyâcımız yanında, Avrupa devletlerinin baskısı altında, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın Osmanlı Devletini ele geçirme veya ikiye bölme potansiyeli/tehdidi zemîninde, hiçbir araştırma, inceleme yapılmaksızın yapılmış işlerdir ve devâmında, kültür istilâsı devlet eliyle ‘muâsırlık’ (çağdaşlık) akımı olarak yakın zamana kadar sürdürülmüştür: Millî Eğitim Bakanlığı yayınlarından, ‘klasik eserler’ dizisindeki, üzerinde çift çizgili çerçeve bulunan beyaz kapağı aynen Fransız benzerinden kopya edilmiş kitaplarda, Cumhurbaşkanı Millî Şef İsmet İnönü’nün, kuşe kâğıda basılmış, ‘eski Yunundanberi …’ diye başlayan önsözü hatırlardadır. Lise son sınıfta iken (1956) müfredatta Batı Edebiyatı vardı o kitabı da okumuştuk. Acaba Almanya’nın, Fransa’nın, İngiltere’nin hangi lisesinde Osmanlı Dîvân veya Türk Edebiyâtı okutulur? Bilindiği gibi, orta öğretim (orta ve lise) öğretimin, eğitimin en mühim bölümüdür, 12-18 yaş arasına formation age derler; kişinin kafa yapısı o yıllarda biçimlenir, sonra, pek az değişikliğe uğrar veya hiç değişmez. Bu batılı anlayışın devâmı olarak, üniversitelerimiz öyle bir dizayn (design’ed’) edilmiştir ki;

Edebiyat Fakültesinde Arapça’yı, Doğu Dilleri Bölümü’nde okutursunuz : Libya, Tunus, Cezâyir, Fas, bizim doğumuzdadır! Biz Batı’da ve Batılı’yız ya!

Arkeoloji öğretimi öyle bir yörüngeye oturtulmuştur ki arkeologlarımız, Anadolu’nun her bir köşesini harâretle, iştiyakla kazıp Rum (Roma) kalıntılarını başarıyla keşfedip gün yüzüne çıkarmakta, turist gelsin diye de reklamları yapılmaktadır.

 Geçen yıllarda, Ağrı vâlimiz, turist gelsin diye, küçük Nuh Aleyhis Selâm gemileri yaptırıp teşhîr ettirmişti. Nûh Aleyhis Selâm’ın gemisinin kalıntılarının Cûdî’de  olduğu ona, okulda öğretilmemişti ki! (Sâmi olan yahûdiler {Hz. Nûh’un oğlu Sâm’dan dolayı}  bu gerçeği bildikleri için, Şırnak {şehr-i Nûh} ve Heştiyan’ı  ziyâret ederler.) Yine geçen yıllarda, Erzurum Atatürk Üniversitesi Arkeoloji Bölümünden öğretim üyelerimiz, Ağrı Dağı’ında Nûh A.S. ın gemisini aramışlardı; Batılılar orada arıyor ya, orada olmalı, içlerinde, Kur’ân-ı Kerîm’de geminin Cûdî’de olduğunu bildirdiğini bilen var mıydı? Bilinmez.

İtalyanlar, turist gelsin diye Otranto ve Fâtih’in yaptırdığı kale reklamını yaparlar mı?

Yunanlılar, 500 yıl kadar kaldığımız o coğrafyadaki Osmanlı bedestenlerini, arastalarını, câmilerini, medreselerini, imâretlerini, hastanelerini (rekonstrüksiyon ameliyesiyle ortaya çıkarıp ) reklamını yaparak turist çekmeğe çalışırlar mı?

Sırplar, 400 yıla yakın kaldığımız o coğrafyadaki Osmanlı eserlerinin reklamını yapıp turist çekmeğe çalışıyorlar mı?

Turizm konusundaki bu tutumumuz, Avrupa’lıların, yeni keşfettikleri kıtadaki yerlileri cam boncuk verip aldatarak onlardaki altınları almalarını hatıra getiriyor.

Peygamberimiz Hazret-i Muhammed (s.A.V.) in kızı Ayşe’nin adını taşıyan (diğer isimi Sedef) hanım Türkiye Cumhûriyeti’nin Uganda Büyükelçisi imiş. (Geçen yıl Gerçek Osmanlı’yı anlatmak için gittiğim Güney Amerika ülkelerinden ikisinde büyükelçilerimiz bayan idi). Ayşe ve Sedef kelimeleri, insana, Mevlid yazarı merhûm Süleyman Çelebi’nin, Hazret-i Muhammad (A.S.) ın doğumunu anlatırken kullandığı

ol sadefden doğdu ol dürdânesi (o inci, o sedeften ortaya çıktı)

 mısra’ını hatırlatıyor.

Bayan Ayşe Sedef Yavuzalp Tanzîmat’ın devâmı olan kültür istilâsı akımının içinde yetiştirildiği için, Cumhûriyet Bayramı’ndaki resepsiyonda Yunan mitolojisinden ilhâm alarak değişik bir jestte bulunmuş.

Kültür İstilâsı böyle bir felâkettir; silâh zoruyla, tehdîdle yaptırılamayacak olan münâsebetsizlikler, gönüllü olarak, mârifet yapıyorum diye yaptırılır!

04 Kasım 2018

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: