26 Eylül 2022

Orhan ARSLAN

BÖLGENİN BİYOCOĞRAFYASI

Son günlerde Kaz Dağındaki Altın ve Gümüş Madeni Projesi’ nedeniyle ağaç katliamı ile gündeme gelen Kirazlı bölgesinin, biyocoğrafik konumuna bakılmalıdır.  

Bir bölgenin, biyolojik çeşitlilik sıcak noktası olarak tanımlanabilmesi için, iki katı ölçütü sağlamalıdır.

  1. En az 1500 endemik (dünya üzerinde başka bir yerde yaşamayan) damarlı bitki türüne ev sahipliği yapmalı; diğer bir deyişle, yeri doldurulamaz, eşsiz olmalıdır.
  2. Özgün doğal vejetasyonunun en az %70’ini kaybetmiş; diğer bir deyişle, tehdit altında olmalıdır!

Sıcak Nokta; yeryüzünde, biyolojik çeşitliliğin fazla olduğu, zengin orman florasına sahip, insanlar tarafından yok edilme ihtimali çok yüksek olan ve acil olarak koruma altına alınması gereken bölge demektir.

Dünyada bu ölçütleri sağlayan 36 biyolojik çeşitlilik sıcak noktası vardır. Bu sıcak noktalardaki ormanlar ve kalıntı habitatlar, yeryüzünün sadece %2,4’ünü kaplar, ancak endemik bitki türlerinin yarısından fazlasına, iki yaşamlı, sürüngen, kuş ve memeli türlerinin ise yaklaşık %43’üne ev sahipliği yapar.

Anadolu, dünyadaki 36 biyolojik çeşitlilik sıcak noktasından üçünün karşılaştığı ve etkileştiği bir bölgedir.

Yani, Anadolu’muz, sahip olduğu biyolojik çeşitlilik açısından yeri doldurulamazdır ve halen yoğun tehdit altında bulunmaktadır.

BİGA YARIMADASI  

Bu bölge, Anadolu’daki üç biyolojik çeşitlilik sıcak noktasından Akdeniz Havzası’nda konumlanmaktadır. Akdeniz Havzası, dünyadaki en büyük ikinci sıcak noktadır. Biyolojik çeşitlilik açısından dünya üzerindeki en önemli bölgelerden biridir.

Ayrıca, biyolojik çeşitliliğin küresel ölçekte devamlılığına önemli derecede katkı sağlayan veya “doğadaki canlı türlerinin nesillerini sürdürebilmeleri için özel önem taşıyan” beş önemli doğa alanını içermektedir. Bu alanlar şunlardır: Babakale-Asos Kıyıları, Kaz Dağları, Biga Dağları, Çanakkale Boğazı ve Karabiga Kıyıları.

Özellikle Kaz Dağlarındaki ormanlar, halen Biyolojik Çeşitlilik Orijinallik İndeksi yüksek alanlardır ve orijinal biyolojik çeşitliliğinin büyük bir bölümünü barındırmaktadır.

Kirazlı bölgesi, işte böyle bir coğrafyada konumlanmaktadır.

SONUÇ

Ey yetkililer! Yukarıdaki kavramları hiç düşündünüz mü?

Yok edilen ormanlar tekrardan ağaçlandırılsa bile; ne bölgenin orijinal fauna ve florası, ne de yok edilen endemik bitki ve böcek türleri geri gelmeyecektir.

İşte bu bir cinayettir.

Bize yaşayacağımız muhteşem bir çevre lütfeden Rabbimiz. Bizi, çevre fesadı yapmaktan koru; yapanları uyarmak ve engellemek için güç ve akıl ver. Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Hayırlar diliyorum.

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: