3 Temmuz 2022

Orhan ARSLAN[i]

ZULÜM NEDİR?

Zulüm, adaletin yokluğudur.

Zulüm Allah’ın koyduğu sınırları aşmak, insanların haklarına tecavüz etmek, başkasının malını gasp etmek, halkına baskı ve işkence etmektir.

ZALİM KİMDİR?

Zâlim, toplum ve kişi haklarına tecavüz eden, insanlara zulmeden kimse demektir. Zâlim, merhametsiz, haksızlık yapan, gaddar ruhlu, işkence eden, baskı yapandır.

ALLAH ZALİMİ İMHAL EDER, AMA İHMAL ETMEZ

Zâlimlere mühlet (imhal) verilmesi Allah’ın takdiridir. Zâlimler belli bir süre yaşarlar, sonra ecelleri gelir ve yok olurlar.

ZULME RAZI OLMAK ZULÜMDÜR

Müslümanlara, hayatın bütün alanlarındaki zulme karşı, ellerindeki tüm imkânlarla mücadele etmeyi Kur’an emretmektedir (Bakara 2:29; Lokman 31:20; Yunus, 10:55-66).

Zâlime yardım edenler, aynen onun gibi zâlim olurlar. 

ZALİMİN HASMI ALLAH’TIR

Zulmün cezası bu dünyada da seri olarak verilir. Nice kavimler kendi zulümleriyle helâk olmuşlardır:

Nuh kavmi suda boğulmayla (Müminun, 23/28), Âd kavmi, korkunç sesli azgın kasırgaya tutulmakla (Müminun, 23/41), Lût kavmi üstlerinden taş yağmasıyla (Hûd, 11/82), Medyen halkı depremle (Araf 7/91), Eyke’liler buluttan ateş yağmasıyla (Şuarâ 26/189), Firavun boğulmakla (Araf, 7/136) helâk olmayı hak etmişlerdir.

SON SÖZ

Zulüm ile âbâd olanın sonu berbat olur. Bir devlet, küfür ile ayakta durabilir ama zulümle duramaz.

Zulüm payidar olmaz. Küfür kıyamete kadar kalır, ama zulüm kalmaz.

Her şey inceldiği yerden kopar, zulüm kalınlaştığı yerden kopar.

Zulmün zirveye çıkması, bükülmez bir güç halini aldığının görülmesi, sonunun yakın olduğuna işarettir. Artık o yolcudur, gidecektir.

El Müntekım (kişiye yaptıklarının acısını tattıran) Allah’ım! Bize zulme duracak irade, güç ve kuvvet ver. Biz seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Hayırlar diliyorum

Doruk Köyü, 05 Eylül 2019

 

[i]Prof.Dr., Gazi Üniversitesi (E) Öğretim Üyesi

Yazar Hakkında:

Orhan ARSLAN

Yazarın diğer makalelerinden: