4 Haziran 2023

Mehmet MAKSUDOĞLU

ABD li Orgeneral David Petraeussa(CIA da başkanlıkyapanlardan) “Türkiye ile ABD arasında savaş olursa” sorusuna verdiği cevapta diyor ki :

Orada durup iki defa düşünmeklâzım; Türklerden bahsediyoruz, kontrolümüzdeki Araplardan değil. 

Düzenli taktik ve bizde bile olmayan disiplinli bir orduya sâhipler. 

Geri çekilme gibi bir huyları yok vebunu hiç düşünmüyorlar. 

Topyekün savaşan bir millet.

İhtimal (olasılık) hesapları yapmıyorlar, akıllarında topraklarıve dinlerivarsa kaygılanıp sonlarını düşünmüyorlar.

Son iki yıliçinde ABD, PYD’ye teknik bilgiaktarımı yapmış,  ama Türkiye karşısında HİÇBİRbaşarı sağlanamamıştı

Bunu SÖYLEMEMEM GEREKİRama, sırf bu yüzden ONLARCA  ABD’li generalya emekliedildi ya da kovuldu!

Ülkeye giriş yapan her Avrupalı turist adım adım izleniyor.

Şu an böyle kritik bir durum;hem bizim hem dünyanın geri kalanı için çok büyük risktir.

***

YÂNİ, ABD, TÜRKİYE karşısında DURAMAZ!

Bunu, bilenlerimiz zâten biliyordu da, ABD’li istihbaratçı generalin itiraf etmesi, içimizdeki beyni yıkanmışları uyandırırsa iyi olur.

***

Dikkat etmemiz gereken noktalar:

1.Gücümüzün kaynağını anlatırken, “akıllarında toprak (vatan) ve dinleri varsa” diyor, “sonunu düşünmeden” sonuna KADAR çarpışacağımızı naklediyor.

2.”Topyekün” savaşan millet olduğumuz.

***

Düşman olsanız NE yapmanız gerekir?

1.”vatan” konusunda Türk Milletinin duygularını zayıflatmağa kalkmak, boşuna çabadır; ÜSTELİK, göze çarpar; TEPKİ GÖRÜR.

Öyleyse Türk Milleti’nin dîn/İslâm konusunda kafasında karışıklık meydana getirmelidir! 

Böylece, İslâm (1000 yılın kökleşmiş anlayışı) hakkında, Millet ferdleri arasında, DEĞİŞİK görüşlerin yayılması işine devâm edilmeli, topyekünanlayış, (2nci madde) inanç birliği tutumu yıpratılmalıdır.

***

Peki, İslâm konusunda kafalar NASIL karıştırılacak?

Piyâde Marşımız’da ifâde edilen:

Yurduma Bahar yaparım

Göğsüme taktığım gülleri

sözlerinin kaynağını kurutmak gerekir.

Nedir bu sözlerin kaynağı?

Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi we Sellem buyuruyor ki:

“Cennet’e giren bir kimse, tekrar dünyaya gelmek istemez; şehîd müstesnâ: şehîd, Cennet’te gördüğü ikramdan o kadar etkilenir ki 10 defa daha dünyaya gelip 10 defa şehîd olmak ister.

Şehidin yarası, kan renginde, kokusu gül kokusudur.”

***

Peki, NE YAPMAK LÂZIM? 

O hooo  ooo … gereği çoktaaaaan düşünülmüştür: yüzyıllarca önce Avrupa’da, sonraları Amerika’da kurulan, sayıları, (son birkaç yılda Türkiye’de açılan İlâhiyat Fakültelerini hesaba katmazsak) Müslümanların yaşadığı ülkelerdeki Şeriat Fakültelerinin  hepsinden DAHA FAZLA olan ve İMKÂNLARI da daha çok olan ORIENTAL FAKÜLTELER, çoktaaaanberi bu iş için zemîni hazırlamakla meşguldürler.

Canım, Oryantalistler, kendi kendilerine İslâm’la ilgili yazıp dursunlar, ne olacak MI ???  Öyle olsa, maskaralıklarına gülünüp geçilse, mesele yok amma …

Son birkaç yıldır yurdumuzda, basında, fitnevizyonlarda alabildiğine hızlanan, oryantalistlerin yazdıklarını Türkçe tekrarlayan nevzuhûr ilâhiyatçılar ve taşıma suyla değirmen döndürmeğe çalışan, meâl âlimi heveslileri hatırlamıyor musunuz? 

Üstelik, belli bir kesimden RAĞBET de görüyorlar.  O belli kesim’de daha çok diploma hamalı, bol keseden verilen ünvanla “aydın” (kimin aydını?) denilenler, biraz da, Cuma ve Ramazan Müslümanı var; ama o ‘kesim’ oldukça etkili; çünkü diplomalı!

***

Hemen belirtelim : Oryantalistlerden etkilenip “YENİ”, “DEĞİŞİK” bir şeyler söyleyenleri, “şudur”, “budur” diye suçlama seviyesizliğine düşmekten sakınmak gerekir;hiçkimse lütfen bunu yapmasın!

Mesele, 200 yıldır ağır baskısı altında kaldığımız, artık “yenilik” diye alıştırıldığımız şeylerin, “kültür istilâsı” unsurları olduğunu bile farkedemez duruma getirilmiş olmamızdır.

(Tekrarında fayda var: Afrika’lı yerliye, hiç İngiltere’ye gidip gitmediği sorulduğunda şöyle cevap veriyordu :

“No, I have never been home.” {Hayır, hiç anavatanda/yuvada bulunmadım.} Kendini, oraya âid, oradan uzakta kalmış görüyordu.) 

Çoğunun kıblesi değişmiş diplomalılarımızı da o yerli gibi düşünün: Kültür istilâsı böyle bir felâkettir.

 Ne kadar ileri görüşlüymüş: Türkiye’de Oryantalistlere karşı ilk bilinç kıvılcımını çakan, Avrupa’nın ciğerini bilenProf. M. Tayyib Okiç hocamızı tekrâr rahmetle anıyoruz. 

Sünnet (Gavurlar “Tradition (Gelenek)” diyorlar) yıkılırsa, 1000 yıllık medeniyetimiz yıkılır!

“Kırmızılar”daki son 5 yazımın oryantalistlerle ilgili olması da bundandır. 

Ha! Ayıklamak mı? KUYUMCU işçiliği gerektiren işe, DEMİRCİLERsoyunmuş durumda! Kuyumcu durumunda veya ona yakın seviyede olanlar, BU İŞE GİRMEDİKLERİ gibi, KARŞI da çıkıyorlar! Boşuna mı KARŞI çıkıyorlar?

Kalp veya beyin operatörünün yapması gereken işe, kasaplar, berberler heveslenirse NE OLUR ???

Yazdıklarımdan alınacak olanlara cevabımı önceden vereyim :

YARASI OLAN GOCUNUR!

14 Ekim 2019

Yazar Hakkında:

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Yazarın diğer makalelerinden: