Güncel Yazılar
Mustafa Kadir ATASOY
 
 
Devletlerin çözülme vetireleri yaşadığı, ekonomi ve siyasetteki eski irtibatların zaafa uğradığı bir devirdeyiz. Sınıf farklılıklarını gidermeyi gaye edinen, dayanışmayı vurgulayan devlet anlayışını bugün görebiliyor muyuz? Hayır... Peter Wagner'in anlatımıyla toplumsal sınırların kalktığı ve kimliklerin istikrarsızlaştığı bir devir bu. Öyle bir yere vardık ki fikirlerimiz yerlerini magazine bıraktı. Yakında birisi çıkıp bu kez ulus devlet için Ancien Régime diyecek. Derrida futbolcu olmak isterken filozof olmuştu ama filozoflar futbolcu olmak istiyor artık; Fenerbahçe kulübü cumhuriyet ilan ediliyor. Ulus bir semt olarak pavyonlarla doluyor. 

 
Şimdi TBMM ve Genelkurmay kavşağına Atatürk heykeli yapılacakmış. Diğerlerini saymayalım, sadece Ulus - Meclis güzergahında bir (Heinrich Krippel'in Oturan Atatürk heykeli), iki (Ulus Atatürk Heykeli), üç (Etnografya Müzesi önündeki Atlı Atatürk heykeli), dört (Pietro Canonica'nın yaptığı Sıhhiye Zafer Anıtı), beş (Jozef Thorak'ın DTCF'deki heykeli), altı (Güven Anıtı), yedi (TBMM'deki Atatürk Anıtı) adet var zaten. Hepsini saymaya kalkarsak ömrümüz kifayet etmez. Bilmem ki meclisin önüne Türkiye'deki altmış bin sekiz yüz on sekizinci heykelini dikmek yerine bir Batı Trakya abidesi, bir Kanuni kitabesi konulabilir mi? Hani, padişah olduğu için değil de, tarihin en önemli yirmi üç hukuk adamından birisi olduğu için ABD Senatosu'nun duvarında rölyefi, Almanya Nürnberg adalet sarayında heykeli olan Kanuni Sultan Süleyman'ın... Bizim adalet tanrıçalarıyla süslenmiş yüksek mahkemelerimizde adı geçmeyen şanlı bir hukuk tarihimiz var. Ne yazık değil mi?
 
Oraya Enis Batur heykeli diksen daha iyi. Sen abideyi Mustafa Kemal'den ibaret sayıyorsun. Başka kimseyi tanımıyorum diyorsun. Hadi ama bu çok yanlış bir şey... Bu ülkede üniversite mezunları bile Bosna Savaşı'nı, Sadık Ahmet'i, Fazıl Küçük veya Hocalı Katliamı'nı, Belene Kampı'nı bilmiyor. Heykellerin gölgesine sığınıp kof milliyetçilik yapmayacaksak bunları konuşmamız gerek.

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

36375858