21 Mayıs 2022

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, yaşlı insanların iklim değişikliğiyle mücadelede fedakârlık yapmak zorunda kalacakları yoksa bugünün çocuklarının su ve gıda için savaşan bir gelecekle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Linl-1 AB Komisyon başkan yardımcısı F. Timmermans uyarı linki

https://www.iklimhaber.org/timmermans-cocuklarimiz-yiyecek-ve-su-savaslariyla-karsi-karsiya-kalabilir/

Altıncı yok oluş çağını yaşıyoruz. Sürdürülebilir yaşam felsefesini benimsemez isek çocuklarımız gıda ve su savaşları yapacak. Doğal kaynakları  tüketip, kullan at diye kısaca tanımlayacağım lineer ekonomiyi bırakıp, döngüsel ekonomiye geçmek öncelikle bir kültür sorunudur. Sürdürülebilir yaşam kültür tasarımı yapıyor Kırmızılar. Ne Amerikan “fast food-fashion life style” ne de Avrupa yeni “bauhaus “ hareketi covid19 sonrası sürdürülebilir bir yaşam kültürü tasarlayabilir. Çin ve Rus komünist partilerinin insanlığa önerebilecekleri yaşam kültürü yok. Dünya çok derin bir kültür krizine girdi. ( culture is soft power). Bugün dünyada yumuşak güç yok. At izi it izine karıştı. Dezenformasyon çok yoğun.

“Doğru okunan toplum yapı ve dinamiklerinin doğru yöntemlerle kurgulanması durumunda inanılmaz bir başarı ve “tarihin önemli fırsatlarından birisi” nin yeniden tasarlanması ve hayata geçirilmesi imkânları vardır. Kırmızılar Hareketi, tarihin yeni bir dönüm noktasında olduğu kanaatiyle, yeniden Türk Medeniyet Tasavvuru ve dönüşümü noktasında Türk Kültürünün DOĞAya saygılı ve insani bir “medeniyet modeli”ni sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre tasarlıyor.” Sürdürülebilir yaşam kültürü tasarımına Kırmızılar sanal düşünce ağı –digital think tank- ak saçlıları katkı koyuyor. Sürdürülebilir yaşam kültürünün kaynağı Tuva’dır. Orman, nehir ve göllerle kaplı Tuva Özerk Cumhuriyeti’nin başkenti Kızıldır. Kızıl, dünyanın altıncı büyük nehri Ulug Hem oluşturan Beg Hem  ve Kaa Hem’in birleştiği yerde kurulmuş. İki nehrin birleştiği nokta aynı zamanda Asya’nın tam orta noktası kabul ediliyor: Burada bulunan ve üzerinde Tuva’nın Asya’nın tam merkezinde gösterildiği bir yerkürenin yer aldığı anıtın kaidesinde Rusça, Tuvaca ve İngilizce olarak “Asya’nın Merkezi” yazıyor.

Richard Feynman Tuva’nın üçgen pulları ve Tuva müziğine ilgisi Tuva’nın dostları www.fotuva.org organizasyonu kurmasına yol açtı. Doğanın sesidir Tuva müziği. Project Tuva adı ile Richard Feynman’ın fizik dersleri internet de yayınlanarak doğa bilimlerine isteyen herkesin ulaşması sağlandı. Tuva doğa-bilim tutkusudur, Richard Feynman için. Onun kitapları Türkçe de yayınlanarak, binlerce popüler bilim kitapları arasında yerini almıştır. Açık bilim kaynakları ile ekolojik okur yazar olmak çok kolay. Tuva2040 bilim kurgu öykü serim hem Türk mitolojisi, kültürü derinliğine, hem de doğa bilimlerine bir gönderme taşır. KorKUT Ata boylarında, soylarında doğanın izlerini görmek kolaydır, eğer özünüze düşerseniz. Sürdürülebilir yaşam kültürünün ilk adımı, doğanın sesini duymaktır. Topraktan, doğadan koptu insanoğlu. Tuva dostu olursanız, doğaya saygı duyarsanız. Yaşam döngüsünü anlarsınız. Gençler iklim değişimine karşı duyarlı. Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma amaçlarını çok iyi biliyor. Bu amaçlar bizim kültürümüze çok yakın. 

Link-2  #tuva2040 bilim kurgu öyküler linkleri

https://www.turktoyu.com/toy/tuva2040-bilim-kurgu-oykuler-2-igil

Bilim kurgu öyküler ile gelecek şekillendirilebilir. İklim değişimimi önleyecek tek yaşam tarzı olan sürdürülebilir yaşam kültürü bilimsel kaynaklarını “deep ecology, gaia “gibi teorilerde bulabilirsiniz. KorKUT Ata kitabında yazıyor, binlerce yıldır. Bizim için ise tuva müziğini dinlemek, doğanın sesini duymaktır, özüne dönmektir, derelerin, göllerin, ağaçların, ormanların hakkını savunmaktır,  doğanın yaşam döngüsüne saygı duymaktır.  #ikizdere de Kübey analar gibi arıların yaşam hakkını savunmaktır. Yeşil dönüşüm önce “iç dünyada “ başlar, sonra” iş dünyasına “ yayılır.  İş işten geçmeden “green deal” demelidir, iş adamlarımız. AB yeşil mutabakatı 2050 yılında iklim nötr hedefleyen bir uzgörüdür.  Literatürde  uzgörü projelerini inceleyebilirsiniz. Yıllardır çalışılan bu proje covid19 ile hızlandı ve ekonomipolitik doğal tek seçenek haline geldi. Kobiler için Yeşil Mutabakatı’nın kapsamı yedi strateji altında özetliyorum.

1. Biyoçeşitlilik; Hâlihazır da hassas bir dengeye sahip ekosistemin korunması için gerekli ölçütleri almak.

2. Tarladan Sofraya; Sürdürülebilir tarım yöntemleri sağlamak.

3. Temiz Enerji; Fosil enerji kaynaklarına duyulan ihtiyacı minimize ederek, karbon emisyonuna sebebiyet vermeyen doğal enerji kaynaklarını (güneş, jeotermal, dalga, rüzgâr, vb.) kullanmak.

4. Sürdürülebilir Sanayi; Sürdürülebilir ve çevre dostu üretimi teşvik etmek.5. İnşaat ve Renovasyon; İnşaat sektörünü daha sürdürülebilir kılarak, faaliyet kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak.

6. Sürdürülebilir Hareket; Çevre dostu ve minimum seviyede karbon emisyonuna neden olan ulaşım araçlarının kullanımını teşvik etmek.

7. Kirliliğin Ortadan Kaldırılması; Kirliliği (hava, su ve toprak) hızlı ve etkili bir şekilde kaldırmak için gerekli önlemleri almak.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), Avrupa Yeşil Mutabakatı ile başlayan değişim sürecini KOBİ’ler çerçevesinde değerlendirmek üzere “Avrupa Yeşil Mutabakatı ve KOBİ’ler” başlıklı bir rapor yayımladı. 

Avrupa Birliği’nin, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı ve ithalat sağlayıcısı olduğunun belirtildiği raporda, ekonomide önemli bir paya sahip KOBİ’lerin yeşil değişimde kilit rol oynayacağına bu nedenle Avrupa Yeşil Mutabakatının bir engel değil tam aksine fırsat olduğuna dikkat çekildi. Kobilerin bu raporu çok iyi anlaması gerekir. Son uyarıdır.

Link-3 TÜRKONFED AB YEŞİL MUTABATI VE KOBİLER RAPORU 

https://www.turkonfed.org/tr/detay/3445/avrupa-yesil-mutabakati-kobiler-icin-engel-degil-firsat

TOBB, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD başta olmak üzere yüz binin üzerinde ki sivil toplum kuruluşları Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre yeniden yapılanarak, yeşil yeni düzene geçiyor. Şirketlerimizin %99’unu oluşturan kobiler (patronlar) bugün yaşadığı “ekonomi-politik “ krizden ders alarak, banka kredi borçlarına bakarak, yeşil dönüşümde kilit rol oynayabilir. Koç, Sabancı, Ülker gibi dev holdingler 2050 yılında iklim nötr hedefleri vererek, döngüsel ekonomiye geçmek için yatırım yapıyorlar. AB yeşil mutabakatına göre ya sıfır ihracat yapacaklar ya da “sıfır atık” sistemine uyacaklar. Covid19 sonrası hiçbir şey aynı kalamaz. İklim değişimini sadece döngüsel ekonomi önler. #karezcanal2050 dijital yönetişim ilkeleri “ koni, uz, tüz, kişi” etrafında “AKI AĞI” kurabilir sivil toplum kuruluşlarımız. Bu konuda sosyal yenileşim proje önerilerimi paylaştım kırmızılar sanal düşünce ağında.  Biruni ekosistem teorisini, AKI EVREN  organizasyonu ile  sürdürülebilir kalkınmaya dönüştüren beylerimiz (kobilerimiz) geleceği şekillendirebilir. Okumak yaydır. Yazmak ise ok… Kırmızılar Yayıncılık A.Ş. gerek kitapları,  gerek internet yayınları ile sürdürülebilir yaşam kültürüne en iyi kaynaktır. Açık bilim üniversitesidir, Türk Dünyasında ki tüm kobilere sürdürülebilir yaşam ( MEDENİYET  MODELİ ) felsefesini önermektedir. “Biruni Çağı” bin yıl sonra yine canlanmıştır. Aziz Sancar, Erdal Arıkan, Uğur Şahin gibi binlerce Biruni var bugün. 2500 yıl önce 60 km uzaktaki dağ sularını yer yer 100 m.ye ulaşan derinlikte kanallardan Turfan’a getirip,  bağları sulayan karez kanalları, Türk mühendisliğinin ölümsüz simgesidir. Bu harekete ister  “yeşil yeni düzen” deyin, ister “medeniyet modeli”; sürdürülebilir yaşam felsefesinin mimarı KorKUT Ata’dır.(Referans kitap; DEDE KORKUT ANLATILARINDA DOĞA VE KÜLTÜR. DR. ÜNAL DEVECİ –ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI) 

#karezcanal2050 uzgörü 2050 yılında iklim nötr hedefinin dijital tamgasıdır.  Bireysel olarak sürdürülebilir yaşam felsefesini benimseyerek kısaca Tuva-doğa ve doğa bilimleri- Dostu olarak iklim değişimine olumlu katkıda bulunabiliriz. Şirketlerin su ve karbon ayak izlerini sorgulayabiliriz. Siyasi, iktisadi, dini, sosyal “ düzenimizin “ patronları;  kobiler ya yeşil mutabakat yapacaklar, ya da sıfır atık sistemini uygulayacaklar. Kırmızılar e-hareketi Türk dünyasının aksakalları olarak geleceğin şekillendirilmesine önderlik ediyor. Kırmızılar e-hareketinde ki tüm yazıları okudum. Muzaffer Metintaş ve Mustafa Tezel Düşünce bozkurtlarının yönlendirmesiyle kırmızılar medeniyet modeline egüncer* olarak katkı koymaya çalıştım. (I’m blogger*.) Egüncelerim referansları ile okunduğunda “Biruni-Akı Evren medeniyet modelinin”“köni, uz, tüz, kişi “ dijital yönetişim ilkelerinde, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına göre,  #karezcanal2050 uzgörüsü olarak sürekli güncellendiği görülebilir. Gelecek tohumları-fikirleri- filizleniyor, yeşilleniyor. Zamanı gelmiş bir düşüncenin önünde kimse duramaz. Kırmızılar Divanü Lügatit Türk ü dijital olarak yazıyor. Kobiler okumalıdır. Hiç değilse kendi çocukları, torunları için. Kıyametin adı iklim değişikliğidir. Covid19 alarm zilidir. Kobileri uyandırınız. TOBB, TİM TÜRKONFED, MÜSİAD gibi KOBİ kurumları kısa zamanda döngüsel ekonomiye geçebilecek potansiyeldedir. Krizler, krizi yaratan beyinler ile çözülmez. Korona pandemisini yönetemiyen dünya da ki tüm hükümetler, iklim değişimini de önlemede gecikiyor. Greenwashing yapabilirsiniz ama doğayı kandıramazsınız.  WFC gibi binlerce oluşum var dünyada, çocuklarımız ve torunlarımız için. Bilimsel gerçeklere açık kaynak olarak herkes ulaşabilir.

“Sen yapmazsan üzerine düşeni, başkasının iyiliğinden sana ne?” demiş Dante.

Pro Bono Omnibus!

The World Future Council (WFC) works to pass on a healthy and sustainable planet with just and peaceful societies to our children and grandchildren. To achieve this, we focus on identifying, developing, highlighting and spreading effective, future-just solutions for current challenges humanity is facing and promote their implementation worldwide.Link-4 The world future council hakkında

https://www.worldfuturecouncil.org/about/

Cahit GÜNAYDIN #karezcanal2050 

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden