3 Haziran 2023

1980 li yıllarda memuriyete ilk başlayanlar ve hali hazırda memur olanlardan yasa gereği; “Mal bildirim beyannamesi” adı altında bir belge alınırdı.

Bu belge; halk dilinde; “Nereden buldun” yasası diye de anılırdı. Bu belgede kişinin mevcut mal varlığı tüm ayrıntıları ile belirtilirdi. Bunlar ise; ne kadar taşınır ve taşınamaz varlıkları olduğunu belirlerdi. 

Kişi bu formu doldurur ve ağzı kapalı bir zarfla kurum amirine teslim ederdi. İleride kişi hakkında herhangi bir yolsuzluk ve rüşvet iddiaları hakkında açılacak bir idari ve adli bir soruşturmada bu belge kanıt olarak değerlendirilirdi. 

Yasa güzel ve yerindeydi ama ben şimdiye kadar görev yaptığım kurum dâhil hiçbir kurumda; mal bildiriminin dışında belirgin bir artışla yaşamında çok büyük farklılıklar gösteren kişiler hakkında herhangi bir işlemin yapıldığını ne duydum ne de gördüm. 

Günümüz Türkiye’sinde aniden türeyen zenginlerimizin sayısı hiç de küçümsenecek seviyede değildir. Bu ülkede bir gazetecinin, bir bürokratın, bir profesörün, bir askerin, bir siyasetçinin, kazanacağı azami para bellidir. 

Sonraları; neden olduğu anlaşılmaz bir halde bu yasa uygulamadan kaldırıldı. Benim önerim; bir an önce “Nereden buldun veya çaldın?” adı ile yeniden etkin bir yasa çıkarılmalı ve tüm kurumlarda uygulanmalıdır. Aksi halde çalanın yanına kâr kalacaktır.

 

Yazar Hakkında:

İbrahim BAYKAN

Yazarın diğer makalelerinden: