3 Temmuz 2022

 

universite2

 

Üniversitenin önemi nedir?

Üniversiteler; hem gerçeğe yönelik teorik bilgileri hem de uygulamaya dönük deneyimleri barındıran, bilgiyi tüm yönleriyle ve gelenekleriyle ele alan, üreten, transfer eden, yaygınlaştıran ve sosyalleştiren; kuruluş yapısı itibariyle özerk olan araştırma ve eğitim ortamlarıdır. Bu kurumlar fakülte, yüksekokul ve enstitü gibi akademik birimlerden oluşmaktadır. 

Üniversite, bilimsel ve mesleki bilgi edindirmenin yanı sıra öğrencilere, beceri eğitimi sağlayan, önemli yaşamsal deneyimler sunan, özdenetimi ve sosyalleşmeyi en üste çıkaran eğitim kurumlarıdır. Üniversite hayatı, öğrencilere bir meslekle birlikte; yeni bir yaşantı, yeni arkadaşlar ve belki de yeni bir şehirde yaşama şansı sunmaktadır. Bu sebeple tercih yapmak; çok hassas davranılması gereken ve farklı bileşenlerden oluşan bir süreçtir.  

Tercih yaparken nelere dikkat edilmelidir? 

 • Tercih yapmada en önemli iki kavram; yüzdelik dilim ve sıralamadır. Bu kavramların önemi bilinerek ve önceki yıllardaki yüzdelik-sıralama bilgileri göz ününde bulundurularak tercih yapılmalıdır. 
 • Tercih yapmada önemli olan; öğrencinin ilgi alanı ile aldığı puanın birbiriyle olan ilişkidir. Eğer öğrenci tercih yapmak istediği programın sıralamasının gerisindeyse; ilk birkaç tercihte ilgi alanına uygun tercihler yapabilir. Diğer tercihlerinde ise daha somut ve sıralamasına uygun tercihler yapması uygun olacaktır. 
 • Öğrenci tarafından farklı programlar tercih edilecekse; tercih sıralaması yapılırken kazanıldığı halde gidilmeyecek programlara listede yer verilmemesine özen gösterilmelidir. Bu öğrencinin daha sağlıklı tercih yapmasını sağlar.
 • Tercih edilecek programl(ar)ın toplam kontenjanları ile öğrenci sıralaması arasındaki bağlantı tercihte önemli olabilir. Örneğin; istenilen programın toplam kontenjanının 16 bin öğrenci olduğunu düşünürsek; öğrenci bu sayının yakınında (altında veya üstünde) bir sıralamaya sahipse tercihte daha dikkatli olunması gereklidir.
 • Çok önemli bir değişiklik olmadığı sürece üniversite adayları, hayatlarının bundan sonraki kısmında sahip olacakları mesleği belirleyecek tercih yapacaklardır. Bunun için bölüm, fakülte veya üniversite tercihi yapılırken; kişinin kendi yeteneklerinin, becerilerinin ve potansiyelinin farkına varması gereklidir. 
 • Yapılacak tercihlerin ve kazanılacak olası bölümlerin kendilerine katkı sağlayacak niteliklere sahip olması oldukça önemlidir. Bilindiği üzere, salgın süresince üniversiteler uzaktan öğretim ile derslerini yürüttüler. Tercih yaparken üniversitenin hem uzaktan öğretim olanaklarını hem de yüz yüze öğretimdeki imkânlarını araştırmak bundan sonraki öğrenim için vazgeçilmez görünmektedir. 
 • Üniversitenin sağladığı yurtdışı imkânlarını ve ulusal/uluslararası öğrenci değişim programlarının çeşitliliğini de inceleyerek tercih yapmaya özen gösterilmelidir. Üniversitelerin Uluslararası Ofis birimlerinin web sayfaları bu konuda tercih yapan öğrencilere yol gösterebilir.
 • Dijital bilgiye ulaşmanın bu kadar ilerlediği bir çağda tercih listesine alınan tüm üniversite ve bölümlerin internetten detaylı olarak araştırılması önem arz etmektedir. Üniversitenin burs, barınma, uzaktan-yüz yüze eğitim, araştırma, kütüphane, sosyal etkinlik vb. olanaklarını web sitelerinden detaylarıyla öğrenmek öğrencilerin tercihlerini daha bilinçli yapmalarına yol açacaktır. Üniversitelerin Akademik Birimlerinin (Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü) web sayfalarının da incelenmesi önerilmektedir. 
 • Yeni açılmış ve sıralaması belli olmayan bölümü tercih edilecekse; farklı üniversitelerdeki aynı bölümler ile karşılaştırma yapılarak tercih yapılmalıdır.
 • Sadece şehir için tercih yapılmamalıdır. Üniversitenin akademik, bilimsel, barınma, sosyal, dijital, fiziki vb. imkânları da mutlaka göz önünde bulundurmak gerekir. 
 • Bir üniversite öğrencisini diğer öğrencilerden ve diğer mezunlardan ayıracak en önemli şey üniversite yaşantısında öğrencinin kendilerine yapacakları yatırımlardır. Dil öğrenmek, farklı kurslarla mesleki/akademik gelişimini artırmak sizi kaliteli öğrenci seviyesine taşıyacaktır. Bu bilinçle üniversite hayatına adım atmak gerekmektedir. İş dünyasında sadece diploma değil; öğrencinin yetenekleri ve kendisine yaptığı yatırımlar da etkili olacaktır. 
 • Tercih yaparken öğrencinin kendi haricinde birçok farklı değişkenin tercihlerini etkilediği bilinen bir gerçektir. Bu aşamada öğrencinin kendisini mutlu edecek, kişisel olarak gelişimini arttıracak ve birçok alanda donanım sağlayacak tercihler yapması beklenmektedir. 

Unutmamak gerekir ki; Öğrenci kazandığı bölümde kendisi öğrenci olacak ve kendisi okuyacaktır.       

Doç.Dr. Ersin KARADEMİR

ESOGÜ Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dekan Yardımcısıdır

Yazar Hakkında:

Ersin KARADEMİR

Yazarın diğer makalelerinden: