11 Ağustos 2022

Odgurmuş: Bazı insanlar sadece kendilerinin ve kendilerinin ileri sürdüğü fikirlerin tek ve yegâne gerçek olduğunu kabul edip başka gerçekler de olabileceği ihtimalini göz ardı ederler.              

Ögdülmüş: Evet maalesef böyle düşünen ve kendi gerçeklerinden başka gerçek kabul etmeyen sabit fikirli insanlar var. Bunların ne hikmet ve nereden kaynaklanıyorsa hayatta sadece kendilerinin gerçekleri vardır, bunun dışında gerçek olma ihtimalini düşünmezler.  Bu tezlerini de ısrarla savunurlar. Herhangi bir konuda ısrarlı ve kararlı olmak elbette takdir edilecek bir durumdur. Fakat insanın kendi gerçekleri olarak kabul ettiği bir takım fikirlerin doğruluğunu ölçmeden, ispatlamadan, başkalarının da gerçeklerinin olabileceğini kabul etmeden ısrarcı olması ise yadırganan bir durumdur.           

Elbette her insanın bir takım gerçek olarak kabul ettiği şeyler vardır, fakat bir de hayatın gerçekleri vardır ve o gerçekleri de göz ardı etmemek gerekir. Siz fikrinizin ve düşüncelerinizin doğru olduğunu iddia etseniz de hayatın gerçeklerinden kaçma imkânı da yoktur. Siz kendi gerçeklerinize ne kadar ısrarla gerçek derseniz deyiniz hayatın gerçekleri karşısında doğru bildiğiniz, doğru olarak kabul ettiğiniz şeyler sizi bazen yanıltabilir.             

Odgurmuş:  Peki, O halde nedir gerçek? Diye bir soru sorsam.

Ögdülmüş: Evet;  İki nokta arasındaki bir çizgi için de doğru diyebiliriz fakat bizim konumuz o değil.  Tüm soruların olmasını istediğimiz cevabı için de doğru ve gerçek diyebiliriz.          

Önce kendimize soralım; Gerçek dediğin şey sadece senin gerçeklerimiz mi,  yoksa benim gerçeklerim de var mıdır? 

Gerçek denilen şey,  genel kabul gördüğü için mi gerçektir,  yoksa sana için gerçek geldiği için mi gerçek doğrudur? 

Bilimsel olarak doğruluğu ispatlanmış şeyler herkes için aynı gerçeği ifade etmesi gerekirken, herkesin kendine göre en gerçek doğruları nasıl olabiliyor. O zaman türlü gerçekler ve çeşit doğrular çıkıyor ortaya. Bu ortamda ne gerçek, ne gerçek değil anlamak pek mümkün olmuyor. Aslında şöyle bir geçek de vardır ki bu durum bazı fikir akımlarında bilerek ve isteyerek geliştirilen bir durumdur. Onlara göre sadece kendi gerçekleri “en doğru”, “hakiki doğru” , “tek doğru” olarak görürler. Zaten böyle davranmak fikir akımlarında örgüt içi eğitimin bir parçası gibidir. Kendileri en doğru, en gerçek, kendi dışındakileri toptan yanlış olarak değerlendirip kendi doğrularının sanki bilimsel doğrularmış gibi takdimini yaparlar. Dolayısı ile taraftarlarını örgüte daha çok bağlamaya çalışırlar. 

Marksist Sosyalistler hatta daha da ileri giderek kend gerçekleri için “Bilimsel Sosyalizm” gibi bir tez ileri sürerler. Sanırsınız ki Marksizm bir bilim dalıdır. Dolayısı ile kendi gerçeklerin bilimsel bir kılıfla en gerçek, hakiki gerçek ve hatta üstüne üstlük bilimsel gerçek demekten de geri durmazlar. Onlara göre  “Marksizm en doğru ve en gerçek yoldur“. 

Odgurmuş: Peki bu Marksizm için en doğru yoldur düşüncesini tüm ilim âlemi kabul ediyor mu toksa kendi iç dünyalarında mı kabul görüyor.  

Ögdülmüş: Sizin sorduğunuz gibi aynı soruyu biz de sorabiliriz ve hatta herkes sorabilir. Marksizm için bilimsel ve en gerçek diye kim diyor? Bunların bu kendi gerçeklerini Marksistler dışında herkes de kabul ediliyor mu diyecek olursak. Bu sorunun cevabı; Hayır sadece kendileri yine kendilerinin bilimselliğinden bahsederek bu bilimselliği en gerçek, en bilimsel ve en doğru bir metod olarak takdim ediyorlar diyebiliriz. Marksizm en doğru yoldur diye.  Marksizm’i bilimsel metotlarla incelemiş,  tarihçiler, felsefeciler,  sosyologlar,  ekonomistler vs. en doğru yoldur demişler midir? Hayır, yok öyle bir şey.  Tekrarlayalım: “Marksizm en doğru ve en gerçek yoldur“ diye kim diyor bunu,  Marksizm’in ve Marksistlerin kendileri söylüyorlar.  İşin en tuhaf tarafı ise kendilerinden başka Marksizm’in en iyi, en doğru, en gerçek bir yol olduğunu söyleyen kimse yok. 

Marksizm çıkmaz bir yol olduğu halde bu şekilde bir takım önermelerle yeni gelenleri taraftar yapmaktan vazgeçmiyorlar. Kendi doğrularının ve gerçeklerinin en gerçek doğru olduğu teranesine devam ederler.

Odgurmuş: Herkes kendi gerçek ve doğrularını en gerçek olarak kabul ederken benim gerçeklerim ne olacak? 

Ögdülmüş: Evet kardeşim asıl böyle bir gerçek daha var ki bu gerçek de diğer gerçeklerden farklı değil. Onun doğruları ve gerçekleri varsa o zaman bizim de doğrularımız ve gerçeklerimiz var. Herhangi bir konu ona göre doğru gelebilir veya onlar onu doğru olarak kabul edebilirler. Bazı konular var ki ona göründüğü gibi bize görünmeyebilir, Biz başka bir açıdan bakabiliriz. Bu gerçek de onunkinin dışında benim gerçeklerim neden olmasın?        

Burada yapılacak şey, laboratuarda test edilen bilimsel gerçekler dışında gelişen doğru ve gerçeklere karşılıklı saygı duymamızdır.  Beni, “senin fikirlerin yanlış” diye itham etme, “sen öyle düşünüyor olabilirsin ama ben senden farklı düşünüyorum“ şeklinde yaklaş. Ben de senin fikirlerine toptan yanlış yaklaşımında olmayayım.  Farklı görüşlerde olduklarımız kabul edelim.

Yazar Hakkında:

Kenan EROĞLU

Yazarın diğer makalelerinden: