İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

 15. Hikmet

Allah'ı çok zikredin" diye ayet geldi
Zikrin deyip ağlayıp yürüdüm ben işte.
Cemalini aşıklara vaad etti
Aşık yolunda canım verip yürürdüm ben işte.

Sağlam aşıkı Allah sevip kulum dedi
Ara yolda kalmasın deyip tasasını çekti
Yalancılar cemalimi görmez dedi
Aşk kapısında sağlam olup durdum ben işte.

Akıllı isen kabristandan haber al
Ben de şunlar gibi olmam deyip ibret al
"Ölmeden önce ölünüz"e göre amel eyle
Bu hadisi fikreyleyip öldüm ben işte.

Haber verir "felizehu kalilen" diye
Yine der "veleyebku kesiran" diye
Bu ayetini anlamına göre amel eyle diye
Bu dünyada hiç gülmeden yürüdüm ben işte.

Amelsizler kahkahayla güler şen yürür
Fermanına boynunu sunan gamla dolu yürür
Gece gündüz gözleri yaş dolu yürür
Gözyaşım derya eyleyip yürüdüm ben işte.

Nefsden geçib sağlam aşıklar Allah dedi
Seher tump dört dövünüp gözünü oydu
Rahmeyleyip Allah özü nazar eyledi
Ondan sonra derya olup taştım ben işte

Zalim nefsim hiç bırakmadan ateşe attı
Vücudum kendi kendine tutuşup yandı
Müşriklerin imanını Şeytan aldı
Euzu-bismillah deyip yürüdüm ben işte.

Münafıklar cehennem içinde tutuşup yanınca
İman eden halis olup yanıp çıkınca
İmansızlar önce sonra tutuşup yanınca
Allahımdan iman dileyip yürüdüm ben işte.

Nefsim benim heva kıldı tafta şaştım
Başım alıp Pir-i Kamil tarafına kaçtım
Kul Hoca Ahmed ötelerden geçip aştım
Uçan kuş gibi Lamekan'a aştım ben işte.

 

Medeniyet Tasavvuru

Zeki Salih ZENGİN
İslam, Ahlâk ve Etik
Serdar UĞURLU
Eski Türklerin Dini

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

25958223