İnanç ve Kalp

Türk Medeniyeti’nin gönlünü Pir-i Türkistan Hace Ahmet Yesevi kurmuştur, kurmaktadır. İnancımızın kalbini o şekillendirmiştir.

Burada Hace Ahmet Yesevi’nin Divan-ı Hikmet’inden sırayla hikmetleri okuyacaksınız. Hikmetler size Türk Medeniyeti’nin kalbini açacaktır.

Arada da o kalbi diğer şekillendirenlerden, Niyazi Mısri’den, Bizim Yun’us’tan, Şeyh Galip’den deyişler, gazeller, şiirler…

Türk Medeniyeti, Akıl, kalp ve inanç medeniyetidir, yeniden kurulurken de öyle kurulacaktır.

23. Hikmet

"Kad alemna ente fi külli umur"

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

"Kafi fil gayb hüve men filhuzur"

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 

Mustafa naz makamı haline erdiler

Bir topluluğu asi deyip kaygı ettiler

"Ümmetim, vay ümmetim deyip" söylediler

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 

Bizi sevdi başkalarını sevmedi

Hem anne hem babasını da sevmedi

Bağışladım diyene kadar bırakmadı

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 

Hakk Teala'dan nida geldi O'na;

"Ümmetimin işini bırak bana

Hepsini bağışlayayım orada sana."

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 

Dedi "Benden sonra ümmetimin olacağı

Farz ve sünneti bırakıp günah işleyeceği

Ümmetim çoğundan imanın gideceği... "

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 

"Ümmetim ümmetler içinde saftır

Neyleyim ki çoğu asi-cafidir

Kadir Mevlam öz vadesine vefalıdır."

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

 

Miskin Ahmed sen bu günah zehrinden

Kurtulursun içsen rıza şarabından

Lakin çok korkarım Allahım kahrından

Sensin Kafi, sensin Afi ya Gafur

Medeniyet Tasavvuru

Neşet TOKU
Hukuk Üzerine
Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Eski Türk Dininin Temel Özellikleri
Zeki Salih ZENGİN
İslam, Ahlâk ve Etik

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

27537615