Söyleşiler

Fransız Tarihçi Dr. Maxime GAUIN ile Sözde Ermeni Soykırımı Hakkında Mülâkat

Tasavvuf ve Toplum İlişkisi - Prof. Dr. Ekrem Demirli ile Söyleşi

Prof. Dr. Justın McCarthy İle Röportaj

Toy Derigisi Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Onur Kutlu İle E-Söyleşi

Prof. Michael Gunter’le Ermeni Diasporası Üzerine Söyleşi 

Çelebi Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Şahin İle e-Söyleşi

Endonezya Büyükelçisi Sayın Prof.Dr. Mahmut Erol Kılıç’la Tasavvuf üzerine söyleşi.

Alman Siyaset Bilimcisi Dr. Chrıstıan Johannes Henrıch İle Ermeni Sorunu Hakkında Röportaj

Türk Milliyetçiliği İçin Milletler ve Halklar Meselesi - Dr. Hayati Bice

Uluslaşma tarihinde ‘Milli İktisat’

Dr. Patrıck Walsh İle Sözde Ermenı̇ Soykırımı Hakkında Söyleşi

Milletler ve Halklar Meselesi, Milliyetçilik, Türk Milliyetçiliği Üzerine Sayın Nuri Gürgür İle Söyleşi

Sait Başer’le Türk Düşüncesi Üzerine Mülakat

Editörümüz Mustafa Tezel ile Tarihimiz, Kültürümüz, Medeniyetimiz, Siyaset ve Ekonomimiz Üzerine Söyleşi

Avrupa’ya Dönersek Ölürüz - Prof.Dr. Teoman Duralı İle Söyleşi

Hakkı Suat Yılmazer İle Söyleşi

Prof.Dr. Kenan Gürsoy İle Felsefe, Türk Felsefesi Üzerine Söyleşi

Mim Kemal Öke İle "Yaralı Ceylanlar", Muhabbetullah, Marifet... Üzerine Söyleşi

Mahmut Erol Kılıç ile Tasavvuf Üzerine Sohbet

Emine Işınsu ve İskender Öksüz İle Sohbet

Felsefenin İşlevi ve Din: Doç.Dr. Hasan Aydın ile Röportaj

Türk Tarihi Irk Değil Dava Tarihidir - Prof.Dr. Teoman DURALİ ile Söyleşi

"Modernleşme" üzerine Prof.Dr. Abdülkadir İlgen ile Söyleşi. 

Seküler Ritüeller ve Dinî Merasimler Üzerine Fatma Barbarosoğlu ile Söyleşi

Prof.Dr. Ali BARDAKOĞLU ile Söyleşi : Herkes Birbirini Sırat Köprüsü’nden Atmaya Çalışıyor

Sosyolojik Din Algısı ile Hikemî Yapıyı Karıştırıyoruz!

“Edebiyat Dünyamız” Sitesi Editörü Burhan Kadah ile Dijital Edebiyat Dergiciliği Üzerine Sohbet

Âşık Cemal Divani İle Âşıklık Ve Âşık Edebiyatı Üzerine

Yeni Öğretmenlik Lisans Programları Üzerine Prof.Dr. Ahmet Şimşek ile Söyleşi

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

43466277