28 Eylül 2023

Şahver ÇELİKOĞLU

ayyıldızŞahver Çelikoğlu, 1937 yılında Eskişehir’de doğdu. İlkokulu Eskişehir Tûran ve İnönü ilkokullarında okudu. San’at Enstitüsünü bitirdi. İlkokul ile aynı târihlerde, ilâhiyat ilimlerini tahsil, dînî ilimleri tedrise başladı. Zamânın ferîdi kabul edilen Hasib (Sezer) Efendi ve Said (Şentürk) Efendi’den uzun yıllar (yirmi bir yıl) özel eğitim ile Tefsir, Usûl-ü Fıkıh, Fıkıh, Akâid, Hadis, İlâhiyat ve Edebiyat ilimlerini tahsil etti. Hocalarından adı geçen ilim dallarında icâzet alan Şahver Hanım, Cüneyt (Erçin) Efendi’den Arapça’yı ikmâl ile Sumru Oktay Hanımefendi’den mûsıkî dersleri aldı Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan Hocaefendi tarafından kendisine Hadis ve Tasavvuf dersleri icâzeti verildi. kırk yılı aşkın bir süredir, Tasavvuf, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akâid ve Arabiyat mevzûlarında sürdürdüğü irşad çalışmalarına hâlen kitap, tercüme ve te’lifleriyle devâm etmektedir. Yirmialtı adet yayınlanmış telif kitabı, şiir kitabı vardır.

Başlık
Peygamberimizin (s.a.v) Sâde Hayâtı
Tasavvufda Edeb
Peygamberimizi Sevmek ve Ona Uymak
Kapıyı Israrla Vurana Kapı Açılır
Muahabbet
Allâh'ın Kuluna, Kulun Allâh'a (c.c) Yakınlığı
Âşık ve Mâşuk - Seven ve Sevilen
İlâhî Muhabbet
Allâh’ın “Kulu”nu Sevmesi - Kulun Allah Teâlâ’yı Sevmesi
Hikmet ve Muhabbet Ehli
Sevenlerin Özel Halleri ve Yetkileri - III
Sevenlerin Özel Halleri ve Yetkileri - II
Sevenlerin Özel Halleri ve Yetkileri - I
Sevgiliden Gelen Sıkıntıyı Gizlemek
Sevgiyi Gizlemek
Sâdece Sevdiğine Hizmetle Meşgul Olmak
Yüce Allâh’ı Sevenlerin Korkusu
Sevgili ile Huzur Ânı
Derdini Rabbine Açarak Rahatlamak
Âhiret İşleri
Allâh’ın Kulunu Sevmesi Ne Demektir?
Muhabbetin - Allah Sevgisinin Alâmetleri - Belirti ve İşâretleri
Muhabbet Makâmı ve Muhabbet Ehlinin Sıfatları
Muhabbetullah-I
Mârifetullah-Muhabbetullah - II
Mârifetullah-Muhabbetullah - I
Mârifet-Mârifetullah
Edeb
Tasavvufda Edeb
Tasavvuf ve Hürriyet
Tasavvufun Konusu Marifetullah
Hayat ve İslam
Tasavvufta Hüzün
Tasavvuf Hakkında Birkaç Söz
Âilede Siyâset
Kainatta Ölçü - 2
Kâinatta Ölçü - 1
Varlık: İnsan Nasıl Meydana Gelmiştir - 2
Varlık: İnsan Nasıl Meydana Gelmiştir - 1
Takvâ
Allâh’a Kulluk ve İhlâs - II
Allâh’a Kulluk ve İhlâs
İnsanın Yaratılışından Maksad ve Gâye Nedir
Yaratılışın Amacı ve Gâyesi Nedir?
Yaratılış (Varolma)
Hayat Muammâsı
Yaratma (Vâr Etme) Kavramının Allâh’ı Tanıtması
Anne Baba Hakları - II
Bugünkü Toplum İçin Önemli Bir Özel Konu: Anne - Baba Hakları
İnsan En Güzel Şekilde Yaratılmıştır