7 Mayıs 2021

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Başlık
Sümela Manastırı ve Patara’daki Deniz Feneri
Kendimizin Farkındamıyız?
Câmide Va’z Veren Papaz
Hellenistik Truva Atı
Manzara
Arapça   Öğretimi
Kültür Kopukluğu
Bengü Taş- Bilgi-Fikir
Hümâyûn 
State - Devlet
İslâmın Çağdaş Yorumu 
Gönüllü Kölelı̇k 
Ötüken mi? Ötken mi?
Diplomalılarımız
Aydınımızın Seviyesi
Çarpık Turizm Anlayışı
Pompideo Efendi ve Patrikhâne
İmlâ Meselemiz
Tarihi Tersine Çeviremezsiniz
Batı’daki Saçma İslâm Düşmanlığı
Aydın Meselemiz
A y d ı n  
Harem Ağası Mantığı
Türkler ve İslâm Dîni
Sâdece Bâzı İlâhiyatçılar Değil …
Oryantalistlerin Maskaralıklarından Birkaç Örnek
KUR’ÂN Nasıl Anlaşılmalıdır?
Ceza Caydırıcı Olmalıdır
Efeler’in Altı Mı Oyuluyor?
Ö l ç ü - Biz Çok Zenginiz!
Ö l ç ü - Davranış, Karakterden Bir Kesittir
Ölçü: Yurdumdan İnsan Manzaraları
Sömürge Aydını Kafası 
‘Duruş’ Kaybı
Mobilya sâdece mobilya değildir!
Er Kişi Niyyetine
Tercüme Tehlikesi
Ölçüsüzlük Gereken Cevabı Bulmayınca Cinnet Normalleşir
Sosyal Bilimlerde Doktora Tehlikesi Fazlurrahman’ın Ayağının Kaydığı Yer
Dinde Reform: Batı Uygarlığının İflâsı ve Biz
Tarih Bilgisi ve Bilinci
Târihin Yeniden İnşâsı
İbret Almasını Bilmek
Kendimizin Farkındamıyız?
Tatarlar Kimdir?
Kahraman Selmân
Kırım Tatarcasının Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri Ve Önemi
Kültür İstilâsı
Cambridge’de Câmi Açılışı
Sömürge Aydını Zihniyeti