YAZARLAR

Mehmet MAKSUDOĞLU

Mehmet Maksudoğlu, Eskişehir’de Kırım kökenli bir âile içinde doğdu. İnkılâp İlkokulunu, Eskişehir  Lisesini ve Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesini bitirdi. İzmir İmam-Hatîp Lisesi’nde Meslek Dersleri Öğretmeni olarak Arapça, Farsça, İngilizce ve Hadîs öğretti. Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde İslâm Târihi Asistanı oldu. Tunus’ta doktora tezi ile ilgili malzeme topladı, dilbilgisini bildiği Arapça'nın pratiğini yapmak imkânını buldu. Dördüncü sınıfına kabûl edildiği Burgiba Yaşayan Diller Enstitüsü Arapça Bölümü’nü bitirdi. Türkiye’ye dönüp İstanbul, Başbakanlık Osmanlı Arşivinde belge inceledi. "Tunus’ta Osmanlı Hâkimiyeti" konulu doktorasını verdi. İngiltere’de, University of Cambridge’de Faculty of Oriental Studies’de Türkçe öğretti, orientalistlerin nasıl yetiştirildiklerini gördü. Türkiye’ye dönüp Diyânet İşleri Başkanlığına bağlı olarak İzmit, Ankara ve İstanbul’da vâizlik yaptı. Marmara Üniversitesi'nde 1983 yılında Yardımcı Doçent, 1986 da Doçent ve 1995 yılında Profesör oldu. İzinli olarak gittiği Malezyadaki International Islamic Universty’de 4 yıl (1991-95) Târih ve Medeniyet Bölümü başkanlığı yaptı, Osmanlı Târihi öğretti. Orada iken yazdığı Osmanlı History adı geçen üniversite tarafından bastırılıp (1999) textbook olarak kullanıldı. Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde bir yıl daha öğretim üyeliği yaptıktan sonra Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi kurucu dekanı olarak Eskişehire gitti. 2004-2005 öğretim yılında izinli olarak gittiği Kazakistan’ın Türkistan Beldesindeki Hoca Ahmed Yesevî Milletlerarası Türk-Kazak Üniversitesinde, Hollanda Rotterdam Milletlerarası İslâm Üniversitesinde bir dönem öğretim üyeliği yaptı.

Başlık
Dinde Reform: Batı Uygarlığının İflâsı ve Biz
Tarih Bilgisi ve Bilinci
Târihin Yeniden İnşâsı
İbret Almasını Bilmek
Kendimizin Farkındamıyız?
Tatarlar Kimdir?
Kahraman Selmân
Kırım Tatarcasının Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri Ve Önemi
Kültür İstilâsı
Cambridge’de Câmi Açılışı
Sömürge Aydını Zihniyeti
Türkiye Nasıl Yıpratılır?
Doğubı̇lı̇mcı̇lk (Orientalism) Emperyalı̇zmı̇n Keşı̇f Kollarından Bı̇rı̇dı̇r 
Türkiye Nasıl Zayıflatılır ve Yok Edilir ?  -  1
Ah Şu Türkler !
Hiç Şaşırmadım
Oryantalistler 5: Dil’in Önemi 
Oryantalistlerin Sorumluluğu 
Atın Dişleri  - Oryantalist Anlayış 3 
Oryantalist Anlayış - 2
Oryantalist Anlayış - I
Emperyalizmin Ürünü Sömürge Aydını
Sûriyeliler  Konusu: Katmerli Yanlış
Okul Kı̇tapları  
Cizye
Totaliter Rejim ve Aydın
Batı’nın Ölümü
Televizyonlardaki Bazı Tartışmalar
Çöken Binalar… Kafa Karışıklığı… Hangisi daha tehlikeli?
Is Might Right?
Modern Bâzı İlâhiyatçılar
Şı̇şede Durduğu Gı̇bı̇ Durmuyor Kı̇tapta Yazıldığı Gı̇bı̇ Kalmıyor
Yabancı Dil Çılgınlığı
Sosyal Bı̇lı̇mlerde Doktora Tehlı̇kesı̇ Fazlurrahman’ın Ayağının Kaydığı Yer
Öyle Savrulmuşuz Ki…
Tersine Göç
Küp İçindekini Sızdırır
Türk Büyükelçisi Helena
Öğretim-Eğitim Deyince …
D u r u m 3
Durum 2
Durum - 1
Eğitimimiz Nasıl Olmalıdır?
Eğitimimiz Nasıl Olmalıdır?
Sömürge  Aydını
Türkiye ve Ötesi
Ekümenik Patrik Ne Demektir ?
Kültür İstilâsının Şâheser Ürünü: Cumhûriyet Aydını
Susturucu, Öz, Kesin Cevap
Kelimelerin Rûhu
Tarih Bilinci
'Nüfûs Plânlaması' Aldatmacası
Doğubilimcilk (Orıentalısm) Emperyalizmin Keşif Kollarıdır
Baştacı Edilen İftira
İşgal  Altında
İnsan Yetiştirme
Kardeş  Katli  (Fratricide)
Ortaçağ Karanlığı (!)
Meâlcilik
Zincir Senin Zihninde
Laiklik Üzerine
Maalesef Türkler – Beyaz Türkler – Çakma Türkler
Kutsal Yağ
Mevlânâ'ya Dâir
Şuûrun Merhaleleri
Yanlış İliklenen Düğme: Tanzîmât
Kültür Emperyalizmi Altında Biçimlenmiş Kafaları Uğraştıran Meseleler: Ulusalcılık
Yanlışlık mı Oldu ?
Günü Kurtarmak
Mârifet İltifâta Tâbidir
Eğitim - Öğretim
Ekümenik Patrik Ne Demek?
Aydın Yabancılaşması
Rûm Kadın
Pontus Meselesi
Osmanlı Bir İmparatorluk muydu ?
'Nüfûs Plânlaması' Aldatmacası
Burası Türkiye mi?
Eğitime Çözüm
Türklük Kimliği ve İslam
Kelimelerin Düşündürdüğü
Osmanlı Devletinin Kuruluş Tarihi : 1289 (1299 Veya 1302 Değil!)
Taraklı’daki Bakkal
Tatarlar Kimdir?
Turizm Hakkında Bir Görüş
Din İstismârı
Nasreddîn Hoca’nın Saz Çalışı
Bizans Uydurması, Yalanı
Osmanlıyla İlgili Yanlışlar / İMPARATORLUK - 2
Osmanlıyla İlgili Yanlışlar / İMPARATORLUK - 1
Osmanlıyla İlgili Yanlışlar / HÜMÂYÛN, RA‘İYYET
Osmanlıyla İlgili Yanlışlar / FEODALİTE
Gurûr
Osmanlıyla İlgili Yanlışlar / FETİH
Osmanlı Padişahlarının Haccı Meselesi
Osmanlıca Öğretimi
Hz. Nûh'un Gemisi Ağrı'da mı, Cûdî' de mi?
İngilizce'nin Alfabesi Değişmelidir
Valery'den Al Haberi
Kırım’dan Rusyanın El Çekmesi İsteniyorsa

Medeniyet Tasavvuru

Neşet TOKU
Hukuk Üzerine
Saadettin Yağmur GÖMEÇ
Eski Türk Dininin Temel Özellikleri
Zeki Salih ZENGİN
İslam, Ahlâk ve Etik

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

27869531