3 Haziran 2023

Ayşe SAMİHA

Türk Milleti’nin târih yolculuğundaki en önemli menzillerinden, pek çok Osmanlı Sultanı’nın Dersaadet’in fethinden sonra bile sadrına başını yaslayıp sînesinde demlenmeye devam ettiği, Koca Sinan’ın “Ustalık eserimdir” dediği şâheseri kucağında taşıyan, pek çok tâlihsiz işgal ve acı günler geçirmiş de olsa, her akşam vakti batan ikindi güneşinin mahzun akisleriyle kederini dağıtıp Meriç, Tunca ve Arda üzerinden her dem yeniden doğan Edirne’de, dünyaya gözlerimi açmışım.

Çocukluk ve ilk gençlik yıllarım burada, yazları uzun ve sıcak, kışları bol karlı günlerde bahçeli ve bol kedili evimizde geçti. Erzurum’un soğuğunu aratmayacak cinsten soğuklar olurdu evvelden, saçaklar hep buz tutardı.

Fransızca ve İngilizce’yi burada orta öğretim sıralarında öğrendim. Anglo Francan ekolünü tâkip eden milli eğitim sistemimizin ilk hümanistler diye bize takdim ettiği İlâhi Komedya’nın yazarı Dante’yi de burada tanıdım, ilk gençlik şiirlerimi de yine burada yazdım. Hatta Trakya’nın ayçiçeklerine bakarak ilk resim denemelerimi de burada yaptım…

Günler akıp geçti ve on yedi yaşımda Pâyitaht’ın yolları göründü, yani üniversiteli olduk. Marmara Üniversitesi’nde yabancı diller; İngilizce ve ardından Nottingham Üniversitesi’nde “Eğitimde Liderlik ve Yönetim” alanında yüksek lisans eğitiminden sonra eğitimci olarak göreve başladım.

İnsan hayatında alın yazısı hükmünde gelişmeler olur. Bosna’ya taşınıp orada beş yıl yaşamak da öylesi bir tecelliydi benim için.  Birinci Cihan Harbi öncesi Rumeli’de at sırtında cenk etmiş cedlerimin diyârına geliş, dirilişe açılan bir kapı oldu; bir rahmet kapısı âdeta… Bosna’nın dağları, Boşnak Teyze’leri, mavi gözlü, sarı saçlı çocukları ile ele ele beş yılım geçti… Ve dağlarda öğrencilerimle yürüyüş yaparken gördüğümüz geniş bahçeli evinin tahta kapısında selâm verdiğimiz elma yanaklı Boşnak Teyzemi bugün hâlâ unutamam… Türk olduğumuzu duyunca ellerini vurup, “Durun!” deyip bahçesinden kopardığı elmaları bize ikram edişini de… Müteşekkirâne bir edâ ile “Türk askerleri bize savaşta çok yardım ettiler, buyrun, buyrun!” deyişini de…

İnsan yaşarken yaşadığı yerin dilini, kültürünü, âdetlerini de öğreniyor. İşte Boşnakça, Hırvatça ve Sırpça da artık dilimiz gibi oluvermişti bu topraklarda yaşarken… Sırt çantası ile adım adım Rumeli ziyâretleri esnasında Makedonca bile konuşur bulursunuz kendinizi ve hatta Bulgarcayla dahî anlaşabilirsiniz haritanın daha aşağılarına inince…

Rumeli’yi menzilim ve de ata diyârım diye bağrıma basmışken bir rüzgâr esti ve beni Güney Doğu Asya kıyılarına savurdu. Ammâ insanın kendi gök kubbesi, her nereye gitse peşi sıra gider, bırakmazmış onu… Öyle de oldu. Şimdi Singapur’da sekiz yıldır Japonlarla çalışıyor, eğitim programı ve öğretmenlikten arta kalan zamanlarımda bu diyarlara gelmiş atalarımın izlerini sürüyorum… Singapur’daki günlerimi elimden geldiğince Millî Kütüphane’nin müdavimi olarak geçiriyorum.

İnsan yaşadığı yerin dilini ve kültürünü de kolayca öğrenir demiştik ya, işte Japonca da şimdilerde tüm canlılığı ile hafızama zerk olmakta… Türkçe ile aynı aileden gelen Japoncanın kendi ülkemde yabancı dil dersi olarak okutulması gençlerimizin ve ülkemizin geleceği açısından hayırlı olacaktır diye düşünüyorum.

İşte târih boyunca kâh şarkın, kâh garbın dâvâsında önemli yere sâhip olan Trakların yurdundan çıkıp geldiğim bu ülkede kendi gök kubbemin hayaliyle, Türk’e dâir pek çok hâtıra ve hayatları, muson yağmurlarının gölgesinde kaleme alıyorum… Selâm olsun yurduma! Belki bir kuşkanadına takılıp gider selâmım ve Türk mimarlığının şâhikası olan Selimiye Camii’ne varır, oradan da Tunca, Meriç ve Arda boyunca köklerime, belki de cedlerime ulaşır, kim bilir?

Ayşe Samiha

 

 
Başlık
Şubat 2023 Depremine Dâir Notlar
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-18; Osmanlı El Yazması Kur’ân-ı Kerîmlerinin Güneydoğu Asya’da Çağlar Boyunca Süren Etkileri
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-17; Mustafa Kemâl Atatürk’ün Reformlarının Endonezya Millî Hareketi Üzerindeki Etkileri 
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-16; Millî Bir Kimlik Yaratmak
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-15; Endonezya’da Türk Târihi’ne Dâir Yazılanlar (1890-1940)
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-14; Singapore Ayaklanması-1915
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-13: Kırmızı Bayrak- Bendera Stambul
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-12; İngiliz Sömürgesi Altında Malaya Toprakları ve İstanbul’a Uzanan Yardım Çağrıları
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-11: Filipinler Bahsine Son Bakış ve Millî Birliğin Önemi Üzerine Bir Değerlendirme
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-10: Amerikan Yönetimi Altında Filipinler (1898-1919)
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-9: Osmanlı Halîfesi ve Filipin Takım Adaları’nın Müslümanları
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri 8: Hikâyât İskender Zülkarneyn’de Türkler’in İslâm’ı Kabûlü, Hayât ve Adâlet Üzerine Düşünceleri
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-7 
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-6; Klâsik Maley ve Endonezya Edebiyâtında Türk Teması Lada Seçupak, Açeli Elçiler ve On İki Pehlivân’a Dâir
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-5: XVII. Yüzyılda Güneydoğu Asya’da Osmanlı Tebaası
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-4: Turcos Y Portugueses İstanbul’dan Sevgilerle: 1550-1570 Yılları Arasında Osmanlı-Açe İlişkilerinde, Portekiz Kaynaklarından Söylentiler, Komplolar ve Ticârî Rekâbet
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-3: Açe-Portekiz Mücâdelesi ve Açelilerle Türkler’in İlk Temasları
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-2: Uzun Mesâfeli İlişkilerin Dokümantasyonunda Karşılaşılan Mitler-Efsâneler
Güneydoğu Asya’da Türk İzleri-1
Muhârebe İçinde Edirne Günleri-17: “Bir Lâle Bahçesiydi Dökülmüş Temiz Kanın”
Muhârebe İçinde Edirne Günleri-16; “Tekmil Bataryalar Ateşi Kesecekler, Mâsum Halka Dokunmayınız!”
Muhârebe İçinde Edirne Günleri-15; Tayyâre Müjdesi
Muhârebe İçinde Edirne Günleri-14: Zor Zamanlarda Oynanan Tiyatrolar
Muhârebe İçinde Edirne Günleri – 13: Açlık ve Yokluk Günleri 
Muhârebe İçinde Edirne Günleri-12: Son Hurûc 
Muhârebe İçinde Edirne Günleri-11:  “Kader Bugün Bizi Vatan ve Devleti Kurtarmaya Çağırıyor” 
Bir Gemi Yanaştı Samsun'a, 19 Mayıs 1919 Günü, Sabaha Karşı...
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 10: Muhârib Edirne Tek Başına Savaşacak
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 9: Şânlı Maraştepe Sırtlarında
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 8: Hâl-i Pür-i Melâlimizi Duyar mısın Ey Koca Sinan?
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 7
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 6
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 5
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 4
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 3
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 2
Muhârebe İçinde Edirne Günleri - 1 / Balkan Harbi Tefrikaları
Ertuğrul Firkateyni ve Basın (1889-1890)
Ertuğrul Firkateyni ve Basın 1889-1890
Barbarossa Türk Tunus'tan Preveze'ye Barbaros Hayreddîn Paşa’yı Anlamak 
Eğitim-Öğretim Politikasında Birliğe Dâvet
Deryâlar Sultânı-Barbaros Hayreddîn Paşa
Tokyo 2020 - Olimpiyat Oyunları
Türk Sözü: Ömer Seyfeddin’in Dilinden Türk Çocuğu ve Millî Mefkûremiz Üzerine Hasbihâl
Rûmeli’nin Figânında Selânik’i Duymak - Balkan Harbi Tefrikaları
Hikâyelerinin Gözünden Balkanlar’da Bir Türk Subayı “Ben Ömer Seyfeddin” - Balkan Harbi Tefrikaları
Güzel Mâvi Tuna Mustafa Kemâl Ve Dimitrina Kovacheva - Balkan Harbi Tefrikaları
Pierre Loti’den Enver Paşa’ya  “Mektub”
Trakya’da Bir Harp Muhâbiri-1912 - Balkan Harbi Tefrikaları
Türk’ün Müstesnâ Zaferi Kutlu Olsun - 30 Ağustos 1922