YAZARLAR

Durmuş HOCAOĞLU

1948 yılında Bayburt'ta dünyaya gelen Durmuş Hocaoğlu 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Elektrik Mühendisi olarak mezun oldu.

1982 yılında mühendislik mesleğini terketti ve Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Fizik Bölümü'ne öğretim görevlisi olarak girdi. O tarihten sonra Felsefe'de master ve doktora yaptı, Fizik'te ise master yaptı, doktorasını tez aşamasında bıraktı.

1983 yılında İstanbul Üniversitesi'nde başladığı felsefe kariyerinde önce 1986'da "Descartes'ın Fizik Anlayışı" isimli tezi ile yüksek lisansını, 1994'te "Türk-İslâm Düşünce Tarihinde ve Modern Fizik'de Kozmos" isimli tezi ile doktorasını ve 1986'da ise Marmara Üniversitesi'nde "Tekil Lineer Sistemler İçin Geliştirilen Bir Transformasyonun Yorumu Üzerine" isimli tezi ile fizik yüksek lisansını tamamladı.

Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan ve mültidisipliner bir akademik çalışma kariyeri bulunan Hocaoğlu'nun çalışma alanları Fizik Felsefesi, Bilim Felsefesi, Tarih ve Siyaset Felsefesi olup, muhtelif dergilerde Elektrik Mühendisliği ve Fizik gibi teknik konular yanında Bilim ve Fizik Felsefesi, Tarih Felsefesi, Siyaset Felsefesi, Din ve Laiklik v.b. konularda makaleler kaleme almış; ayrıca, muhtelif akademik toplantılara tebliğler sunmuş ve tebliğ kritikçiliği yapmış, birçok gazete ve dergide sürekli yazarlık yapmıştır. Yayınlanmış üç kitabı bulunmaktadır.

23 Ekim 2010'da İstanbul'da hayata gözlerini yuman Durmuş HOCAOĞLU, Karacaahmet'teki aile kabristanına defnedilmiştir.

Başlık
Yirmibirinci Yüzyıl Felsefesi İçin Temel Bir Problem Alanı: İnsan ve Tabiat
Milliyetçilik, Millet ve Türkler: I
Milliyetçilik ve Millet: II
"Millî Mutabakat" Çerçevesinde Sünnîlik ve Alevîlik
Savaş ve Barış Üzerine
Milliyetçilik ve Millet: I
Bilim ve İnanç/İmân Üzerine Felsefi Bir İrdeleme
Eğitim ve Özgürlük
Milliyetçiliğin Diyalektiği: "Diğeri" ve "Tepki" - II
Milliyetçiliğin Diyalektiği: "Diğeri" ve "Tepki" - I
Milliyetçiliğin Kıdemi
Milliyetçilik ve Primordialist Teoriler: III
Milliyetçilik ve Primordialist Teoriler: II
Milliyetçilik ve Primordialist Teoriler: I
Milliyetçilik ve Modernist Teoriler: III
Milliyetçilik ve Modernist Teoriler: II
Milliyetçilik ve Modernist Teoriler: I
Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar
Milliyetçilik ve Marksizm: II
Milliyetçilik ve Marksizm: I
Milliyetçilik: Yapılması Açıklanmasından Daha Kolay
Milliyetçilik: Potansiyel Güç ve Fikrî Zaafiyet
Milliyetçilik: Telâffuzu Kolay, Grameri Zor Bir Dil
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi ─ VIII
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - VII
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - VI
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - V
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - IV
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - III
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - II
Bir Seçkin İdeoloji Olarak Siyâsî Milliyetçilik ve İktidar Problemi - I
Milliyetçiliğin Küresel Çapta Yükseldiği Bir Çağda Yeni Milliyetçilik
Türk Milliyetçiliği
Durmuş HOCAOĞLU ile Milliyetçilik Üzerine Söyleşi
Bilgi'den Kudret'e, Kudret'ten Tahakküm'e
Elitler ve Halk; Kültür ve Siyâset
Türk Müslümanlığı Üzerine Bazı Notlar
Millî Devletimizin Geleceği
Türkiye, ya "Büyük Türkiye" Olacak ya da Yok Olacak!...
Burası Bizim İçin Ya İkinci Ergenekon'dur Ya İkinci Endülüs 
Ey Türkler!...
2023 Senesinde Türkiye Cumhuriyeti Mevcut Olmayabilir!
Yazar Seç

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

30643779