YAZARLAR

Ömer AĞAÇLI

Aksaray doğumlu, Ankara Devlet Mühendislik Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu. Daha sonra işletme masteri yaptı. Kamu da çalıştı... Emlak Kredi Bankası’nda mühendislik, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde imar başkanlığı... Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü’nde genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük yaptı.. Ankara’da yaşıyor.. Evli, çocuklu..

 
Başlık
Modern İnsan Kendi Elleriyle Cehennemin Kapılarını Açıyor
Modern İnsanın Fıtrat Dairesi Dışına Çıkması Halleri
İnsan Nedir?...
Nereye Gidiyoruz?...
İnsanın Hayatı, İç Dünya İle Dış Dünya Arasındaki Hallerden İbarettir
Basiretle Bilmek, Basiretle Görmek...(Sufilerin Yolu)  
İnsanı Yönlendiren Yönlendiriciler (Manevi, Ruhsal Dünyamızı Yönlendirenler)
İnsanın Çevresiyle Etkileşimi,  Manevi Halini De Belirleyicidir
Varlık Ve Varoluş Karşısında Doğru Düşünememe Sorunları
İnsana Dünya’da Cehennemi Yaşatan  “ Öfke” Üzerine
Varoluşsal Bir Zorunluluk Olarak “Dostluk” Üzerine
İnsanın Özgürlüğünün Varoluşsal ve Teolojik Temelleri
Özü Kaybedenler, Hakikati Şekilde Ararlar
Değişmez Değerlerin Değişir Değerlere Dönüşümü Sorunu
Değerler Bunalımı Ve İnsanlığın Halleri
İki Dünya Görüşü ve İnsanın Trajik Durumu
İnsanlığı Tehdit Eden En Büyük Tehlike” Entegrizm” ve Roger Garaudy
İnsanlığın Ezeli ve Ebedi İlleti “Bağnazlık” Üzerine
Geçmişten  Ruh’u Kurtaramamak
Yalan İle Din
Allah’ın Varlığını İspata Kalkışmak
Yabancılaşma ve Yalnızlaşma'nın Ontolojik Temelleri
“İslam”, Nefs Hastalıklarından İnsanı Kurtarmak, Özgürleşti̇rmek İsti̇yor
“Allah”, Herşeyin Hayat Kaynağıdır...
Bir Yokoluş Sorunu Olarak “ İhanet” İlleti Üzerine
Bir Yokoluş Sorunu Olarak “ İsraf” Üzerine...
Dünya Şirkistana Döndü
İnsanın Çalışmasının Varoluşsal Zorunluluğu
Allah, Kullarının Düşünce Niyet Ve Eylemlerine Karşılık Verendir
Nefisler Yasası (Kul Düzelmeden, Allah Düzeltmez)
Hakikati Hakk Söyler
Kur’an Bütün İnsanlığa Son Ahlaki Çağrıdır
Varoluşta Bir Zorunluluk Olarak “Güven” Üzerine
İnsanlığın Ezeli ve Ebedi İlleti (İltibas)
Yedi Nefs Yedi Akıl Mertebeleri
“Fıtrat” ve “İstidat”
Sadrettin Konevi’ye Göre Allah’a Yaklaşma ( Kurbiyet) Halleri...
Dünya’yı Ateşe Veren, Cehenneme Kapı Açan Tamah (Açgözlülük) Üzerine
Aklın “Murdar” Olması, Akıl Tutulması
Modernizmin Özellikleri Üzerine Genel Bir Değerlendirme.
Cehenneme Kapı Açan Gıybet (Dedikodu) Üzerine
“Kibir” Ve “Kibriya”
“Takva”Nın Nefsin “Heva”Sına Kurban Edilmesi
“Oruç” Un Mahiyeti Ve Hikmeti Konusunda Kimi Görüşler
İnsanın Var Oluşu (Hayat) “Nefs” ile “Ruh”un Çekişmesidir
“Namaz” In Mahiyeti ve Hikmeti Konusunda Kimi Görüşler
Nefs Mertebeleriyle, Kültür Ve Medeniyet Seviyesi Arasındaki Doğrudan İlişkiler Üzerine Kimi Düşünceler
“Yenilik” Ve “ Yenilenme” İlahi Kanundur
Geçmiş Kültür Din Olmuş (Orta Çağ Dindarlığı)
“Dua”nın Mahiyeti Konusunda Kimi Görüşler
Yazar Seç

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

38835818