YAZARLAR

Eyüp Ersegun KAHRAMAN

Eyüp Ersegün Kahraman, 1996 yılı Osmaniye doğumludur. Lise, ortaokul ve ilkokul öğrenimini Osmaniye'de tamamladı. Öğrenimine Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde devam etmektedir. İlgi alanları  bilim, basketbol, tarih, edebiyat ve mutfak işleridir.

 

Başlık
Toplumsal Hareketlerin Devamı Meselesi
İnsan İnsanın Sömürgesidir
Gençliğim Eyvah
Gençliğim Eyvah
Sınıf Statü İkilemi Arasında Kalan Türk Toplumu
Bir Asrı Aşan İç Kavgamız
Kırılmalar
Dünden Bu Güne Bilimsel Düşünce
Bir Resim Bir Düş Bir Vatan
Covid-19 Salgını Örneğinde Post-Truth Çağa Bakış
Dünya’da ve Türkiye’de Siyasî İdeolojiler: VIII. İdeolojisiz Çağ
Dini Köktencilik: Dünya’da ve Türkiye’de Siyasî İdeolojiler - VII
Dünya’da Ve Türkiye’de Siyasî İdeolojiler: Milliyetçilik
Dünya’da ve Türkiye’de Siyasî İdeolojiler: IV. Feminizm
Dünya’da Ve Türkiye’de İdeolojiler: III. Sosyalizm
Dünya’da Ve Türkiye’de Siyasi İdeolojiler: II. Muhafazakârlık
Dünya’da Ve Türkiye’de Siyasi İdeololojiler: 1. Liberalizm
Gramsci’nin Hegemonyasıyla Tüketen İslamcılık Hakkında
Eylüllere İnat
Bir Filmin Fizyo-Anatomisi
Türkiye Erken Cumhuriyet Dönemi’nde İslamcılık
Bilmece Gibi Hastalık
1827’de Yakılan Ateş
Günümüzün Kara Ölümü: Kanser
Minyatürlerde Saklı Bir Hekim: Sabuncuoğlu Şerefeddin
Sahih Bir Bilim İnsanı-Jonah Edward Salk
Sınırı Olmayan Kimlik
Bozuk Tartı: Olmayan Millette Demokrasi
Feodalizmin Milliyetçi Camiada Yansımaları
Yönünü Kaybetmek Üzere Olan Bir Fikir-Milliyetçilik
Dost
Meriç Gibi Olmak
Tıp ‘‘Tıp’’ mıdır?
Kaybolan Hazine
Cami Avlusuna .....
Hüseyin Nihal Atsız
Aşk Gelince Cümle Eksikler Biter
Köroğlu'ndan Körlüğe
Yazar Seç

Tavsiye Edilen Bağlantılar

Bize Yazın

SAYAÇ

40514848