1 Ekim 2022

Yasin ŞEN

Başlık
Delilik ve Velilik Arasında
16. Yüzyıl’da İstanbul’da Bir Zarif Karamanlı Sabûhî
Bolu/Dörtdivan Halk Kültüründe Kurt
Yürüyüşün Ufukları
Yürüyüşü Yazmak
Yürüyüş ve Tabiat
Patikada Yürümek
Yürüyüş ve İnsan Denen Meçhul
Bolu / Dörtdivan’da Köroğlu’nun İzleri
Bolu / Dörtdivan’da Köroğlu’nun İzleri
Çocuklara ve Çocukluğa Dâir
Dîvâne Rüşdî Efendi’nin Rubâîleri
İnsan-I Kâmil / Şiir
Bolulu Derviş İbrahim Hilmî Bey
Bolulu İbrahim Şevki Efendi
Âşık Ahmed-i Divânî Dörtdivanlı Mı?
Süheyl Ünver’in Gezileri
Bolu’da Bahar
Mehmet Ali Kalkan’ın Yeni Şiir Kitabı “Ufuklar Ardı Bizim”
Âşık Dertli
Kültür Mirasımızı Sahiplenmek
Ev Dediğin Evrendir
Bolu Dörtdivan’da Bulunan Baba Hızır Makâmları
Mitolojik Kahraman Köroğlu
Osmanlı Şiiri ve Sembolik Dil
Dörtdivan Çiçekleri
Dörtdivan’da Tespit Edilen Bir Cönk Üzerine
Cönkler ve Dörtdivan Cönkleri
İbnülemin Mahmud Kemâl İnal
Küçük Ağaç’ın Eğitimi’ne Dâir
Bilmeceler ve Masallar
Bilmecelerde Dikkat Ve Tahkiye
Bir Kültür Köprüsü Olarak Köroğlu
Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’ne Dair
Bilmece Sorma Geleneği
Tefekkürü Zorlayan Bilmeceler
Çocukluğa Dâir
Ahmet Abi
Bâgi Dayı
Abazdağı’ndaki Çocuk
Abazdağı’nın Sırrı
Bunu Bir Düşünelim!
Kaçırma Gözlerini
Hayatı Anlamlandırmak
Demirci Dayı’nın Körüğü
Ebu’l‐Hasan Harâkânî Ve Bir Dervişin Hikâyesi
Susarak Söyle
Bir Gün Himmet Dede’de
Servet Yüksel'in Ardından
Şiirli Bilmeceler