16 Ekim 2021

 

Prof.Dr. Orhan ARSLAN

 

***

Yasin’i Diriye Okumak 12

 

 1. KONU: İNSANLAR VE PEYGAMBER

9.1. İNSANLAR

 1. AYET: “Eğer (İnsanları iradesiz yaratmak) isteseydik, onların görüp kavrama yeteneklerini iyice köreltirdik de, doğru yoldan şaşarlardı. O takdirde (gerçeği) nereden, nasıl görebileceklerdi?”

Sizi madden, manen kör yapmadık; bu nimeti unutmayın.

 1. AYET: “Biz isteseydik; ONLARI oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürüp, bulundukları yere çakardık da, artık ne bir adım ileri gidebilirler, ne de geri dönebilirlerdi”

Hayatı hayvan gibi algılayıp; sadece yeme, içme, yatma ve çiftleşmeden ibaret görenlerin karşılığı bu olmalıydı aslında. Ama sizi böyle elli, ayaklı ve hareketli yaratmamız da bizim rahmetimiz.

 1. AYET: “Kime uzun ömür verirsek, aynı zamanda onun güç ve yeteneklerinde (yaşlandıkça) bir azalma meydana getiririz (çocuklaşır). Hala akıllarını kullanmayacaklar mı?”

Yaşlandıkça günahları da artar, bünye ve muhakeme zayıflar. Ancak, âhiret varsa bunlara katlanılabilir; dünyanın bir anlamı ve değeri olur.

 

9.2. PEYGAMBERE ŞİİR ÖĞRETMEDİK

 1. AYET: “Biz bu Peygamber'e şiir yeteneği bahşetmedik, zaten şiir bu mesaja uygun düşmezdi, O’na da yakışmaz ve gerekmezdi.   O vahiy sadece bir uyarı ve öğüttür; dahası apaçık ve açıklayıcı bir ilahi hitaptır.”

Kuran şiir değildir. Çünkü şiir gibi his ve duygulara değil, akla hitap eder. Kuran düşünen bir topluma ithaf edilmiştir.

Kur’an; mübin, apaçık bir kitaptır, kolaydır. Bunu kitabın sahibi diyor. 

Allah hakikatleri açıklamak ve ihtilafları gidermek için kitap gönderir; kafaları karıştırmak için değil.

Kur’an kolay anlaşılır. Zira Kur’an, Allah’ın insanla konuşmasıdır. Allah anlaşılmasın diye konuşmaz. Zor anlaşılan ayetler, Kur’an’da 100’ü bile geçmez. Bu, 6236 ayetin %1,5 ‘u eder. Diğer %98,5 anlaşılmışsa, kalan da zaten anlaşılır.

Kimse; “Ben Kur’an’ı çok iyi anlarım” deyip de, kendisine paye çıkartmasın. “Onu anlayamazsın beni anla, beni yücelt” demesin. Yüce olan Kur’an’dır.

Kur’an’a talebe olmanın, âlemlere sultan olmaktan daha evlâ olduğunun farkına varsın.

Kimse insanı kendisine ve cemaatine davet etmesin; insanları Kur’an’a çağırsın.

 

 1. AYET: “Hayatta olanları uyarabilsin ve kâfirleri açığa çıkartıp cezaları hak olsun diye Kur’an’ı indirdik.”

Bu ayet, özetle Kur’an’ın indiriliş gayesini açıklar.

Ve biz, dirilere gönderilen Hayat Kitabı Kur'an'ı, ölü kitabı yaptık, Yasin'i de ölü suresi. Vay ki, vay... Yazık oldu bize.

Rabbimiz! Bizi insan yarattın, sayısız kabiliyetlerle donattın, kat kat ikram ettin. Bize insanlık onuruna layık bir ömür lütfeyle.

Rabbimiz! Mübin (açık) hitabın olan Kur’an’ı okumayı ve anlamayı istiyoruz.

Peygamberimiz ömrünü bize adadı. Makam, mevki ve serveti bizim için tepti. Hiç karnı doymadı, yeni giymedi. Hiç parası ve malı olmadı. Emeklerinden ve zahmetinden dolayı kendisine karşı çok mahcubuz. O’na layık ümmet olamamaktan dolayı endişeliyiz. Bizi milletine ve ümmetine faydalı, hayırlı kul eyle.

Bizi Kur’an’lı eyle. Kur’an dışındaki kaçak yollara sapmaktan bizi koru. Kur’an dışındaki kaçak yapılarda bizi barındırma Allah’ım.

Biz Seni iki dünyada da sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz Allah’ım.

Doruk, 11 Ağustos 2016

 

****************

Yasin’i Diriye Okumak 13


10.KEVNİ (KÂİNAT) AYETLER VE YENİDEN DİRİLİŞ

10.1. EVCİL HAYVANLAR (8. Grup Kevni Ayetler)

Yasin Suresinde daha önce geçen 33-45 Ayetleri arasında Kevni Ayetlere ait 7 adet konu başlığı vardı. Buradaki 2 konu ile birlikte, Yasin suresinde Kâinat kitabına ait 9 tane konu başlığı vardır.

 1. AYET: “Görmezler mi ki, kudretimizden onlara evcil hayvanlar yarattık, onlar da bunlara sahip olup yararlanıyorlar?”

4 bacaklılar dâhil, hayvanlar âlemi insanlara musahhar kılındı (emrine verildi).

İnsanoğlu ibretle bakmaz mı?

 1. AYET: “Dahası o hayvanları emirlerine amade kıldık ki, bir kısmına binsinler, bir kısmını da yesinler”

Hepsine, her 4 bacaklının üzerine binilmez. Hepsi de yenmez; domuz gibi. Yenen hayvanın her tarafı da yenmez. Ayrıca hepsi de yenilmeyip, başkaları da gözetilir.

 1. AYET: “Onlardan başkaca da yararlansınlar ve içecek (süt, bal, yumurtanın sıvısı) sağsınlar. Hala şükretmeyecekler mi?

Hayvanların ticareti yapılır, alınıp satılır. Üzerine binilerek yolculuk yapılır. Çift sürülür, arabaya koşulur, düven sürülür. Yük taşınır. Habercilikte ve avcılıkta kuşlardan yararlanılır.

Tavus kuşu, muhabbet kuşu, papağan ve kanarya gibi kuşlar, hem güzelliği, hem de güzel sesleri ve insanları taklit eden konuşmaları için beslenir.

Akvaryum balıklarının seyrine doyum olmaz. Hz Süleyman, kendisine sunulan çalımlı ve soylu atların bacaklarını ve boyunlarını şefkatle sıvazlamıştı (Sad 38/33). 

Hayvan sürüleri sabah salınırken ve akşam yaylımdan gelirken onlarda güzellikler vardır; insanın gözünü ve gönlünü okşar.

Karıncalar kıbleye doğru yuva yaparlar, solucanlar toprak altına havalandırma kanalları açarak verimliğe katkı sağlar. 

Akrep havadaki zehirli azotu depolar, domuz harika bir atık toplayıcı çöpçüdür vb.

Her hayvanın doğaya buna benzer sayısız katkısı varken, avcılık yoluyla kuşları ve diğer güzelim hayvanları öldürmeyi bir daha sorgulamak gerek.

Allah hayvanları bize boyun eğdirmeseydi, mesela fil nasıl kumanda edilecekti ki?

Bunca nimete hala neden şükretmiyorlar bu insanlar?

 

10.2. NANKÖR İNSAN

 1. AYET: “Oysa onlar (şükür yerine), kendilerine yardım ederler ümidiyle Allah'ın peşi sıra başka ilahlar edindiler”

Nankör insan tipinin profili bu; nimeti inkâr etmek ve öğütün tam tersini yapmak.

 1. AYET: “Edindikleri ilahları onlara yardım edemezler. Aksine kendileri, onların hazır kıta askeridirler”
 2. AYET: “(Ey Muhammed!) Artık onların sözü seni üzmesin. Çünkü biz, onların gizlediklerini de, açığa vurduklarını da biliyoruz”

10.3. YENİDEN DİRİLİŞ

 1. AYET: “İnsan görmez mi ki, Biz onu Sperm ve Yumurtadan yarattık. Fakat o apaçık bir hasım olup çıktı”

Bu ayet bir olay üzerine bizi şereflendirir: Mekke’yi haraca bağlayıp avantayı kapan 9’lu çetenin elebaşlarından biri olan Nadr Bin Haris, Allah Resulüne gelip, elindeki çürümüş kemiği göstererek; “Şimdi sen bunun diriltileceğini mi söylüyorsun?” der. Efendimizin cevabı muhteşemdir: “Evet,  onun da, senin de”

 1. AYET: “Kendi yaratılışını unutarak, aklı sıra bize karşı misal getirmeye, ders vermeye kalkışıyor ve “Şu çürümüş kemiklere kim hayat verecek?” diyor”
 2. AYET: “De ki: “Onları ilk defa yoktan var eden diriltecektir. O, her türlü yaratmayı en iyi bilendir.”

 

10.4. KEVNİ AYETLER (9. Grup)

 1. AYET: “O sizin için canlı, yeşil ağaçtan ateş yarattı. Siz şimdi o ateşi tutuşturup yakıyorsunuz”

Yaş ve sulu ağaçtan; yani söndürücü maddeden, yanıcı ateş yaratıyor.
Su da ateşten yaratılır; oksijen yakıcı, hidrojen yanıcı madde olduğu halde, bunlardan söndürücü su oluşur.

 1. AYET: “Gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kudreti, onlar gibisini (yeniden) yaratmaya yetmez mi? Elbette yeter! Zira O, her şeyi bilen mükemmel bir Yaratıcıdır”

Bela; belli, her türlü yaratıcı O’dur.

 1. AYET: “O, bir şeyin olmasını dilediği zaman, O’nun işi sadece "Ol (Kun)" demektir. O da “hemen (Fe)” oluş sürecine girer”

Birden olmaz, oluşum başlar. Sünnetullah böyledir. Rabbimiz oluşumun her bir anında vardır.

 1. AYET: “Her şeyin tasarrufunu (kudret) elinde bulunduran (Allah), her tür kişileştirmeden-noksandan uzak ve yücedir, nihayet hepiniz O'na döndürüleceksiniz”

Değerli Dostlarım!

Çok şükür Yasin bize, bana ve arkadaşlarıma indi. 83 Ayetimiz daha oldu.

Rabbimiz Yasin’in talebesi olmayı bize lütfetti.

İnsan Projesi olarak bizi, Kur’an Projesi ile buluşturan Allah’ım! Seni sınırsızca övüyor ve çok seviyoruz.

Doruk, 18 Ağustos 2016

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden