27 Temmuz 2021

“Anadolu’nun Türk vatanı haline gelmesinde Türkistan’dan gelen Ahmet Yesevi dervişlerinin önemli bir payı olmuştur.”   

Azmi Bilgin

4.

“Düş olmadan iş olmaz.” der otağın uluları

Ve Uluğ Türk hayra yorar Oğuz Han’ın rüyasını 

Altın bir yay gün doğusundan gün batısına

Üç gümüş ok kuzeye doğru gider

Yay ve ok göçer toplumun mekânı aşma isteğinin simgesiydi  

Oğuz Han’ın sözü nihai hedefiydi Türklüğün

Cihan hâkimiyetini kurmaktan geçiyordu barış

 Ok ve yay hâkimiyettir, çağrıdır, davettir, haberdir

Tanrım bütün yeryüzünü senin nesline bağışlasın Han’ım

Ulu devletin görkemli adaletinle yürüsün yeni çağlara

5.

Gün Han’ın getirdiği yayı teslim aldı Osman Gazi

O günün gecesinde Şeyh Ede-Balı rüyasındaydı

Şeyhin göğsünden doğan hilal kendi göğsüne girdi

Sonra bir ağaç yetişti aralarından gölgesi üç kıtadadır

Dağlar, denizler, ırmaklar ulu çınarın altındadır

Ok ve yay göçgüncü ağaç yerleşiktir

Anadolu Türk’ün ebedi yurdudur artık

Nice fitne ve nifakı uykusunda bozmuştur 

Yay gibi canlı ve uyanık ok gibi doğru ve atılımcı

Ağaç gibi köklü ve dallı budaklı yürüsün alp-erenler

6. 

Aşkın önsözüdür yaprağına gün değince lalenin söylediği

Senin sözlerinle ruhlarda baharlar yeşerir kara kışın ardından

Ve ağulu aşlar bal ile yağ olur kesilir savaşlar döner barışa

Yeniden başlar söz saltanatının güzelliği yaralı gönüllerde

Şu cihan cehennemi cennete çevrilir huzur doğar kalplere

Senden ırmaklar taşıp gelir yalnız ve çıplak bozkıra en evvel

Yıldızlardan muştusu iner sezgilerin hüzzamdan gecesine

Bir fitne zamanında uyandırırsın çağrınla canları cânânları

Farklı vakitlere sırların eser rüzgârında senin

Uzak diller konuşur uğultusuyla toprağın yüzüne

Bu yazarın diğer makaleleri

Bu kategorideki Makalelerden