29 Kasım 2023

Kalbi vîrâne kılıp dünyaya râm eyleme,

Kıbleden uzaklaşıp vakti akşam eyleme...

Zamana yenik düşer insanoğlu zamansız,

*"Uykudan uyanmadan"* ömrü tamam eyleme...

Son rüzgâr sonbaharda son düğümü çözmeden, 

Kurtuluşa ferman var, hükm-i îdâm eyleme...

Su başında susayıp,  güneşte serinlersin,

Melâl-i hüsran ile fasl-ı hüzzâm eyleme..

Alnımız secdedeyken Arş-ı Âlâ'ya değer

Kula kul olanlara durup kıyâm eyleme...

Bir ömürlük *"âh"* ların sonu *"eyvâh"* olmasın,

Gel!.. *"Çıkmaz sokaklarda"* arz-ı endâm eyleme...

*"Eslim teslem"* sırrıdır derd-i kalbin devâsı,

Ebedî aşka giden yolu hitâm eyleme...

Allah için sevmeyen aşkı nerden bilecek,

Günahkâr sevdâlarla  hayâtı gam eyleme...

Gülün gölgesindeki toprak bile gül kokar

*"GÜL"* e meftûn olmayan aşkı ilhâm eyleme...

Ellerim yaprak yaprak semâya açılırken,

İlâhî!.. Niyâzıma redd-i kelâm eyleme...

Gözyaşıyla yıkanmış duâlar hürmetine,

Gönül mihrâbımıza nefsi imâm eyleme...

Yâ Rab!... Aşk-ı İlâhî rûhumuza mî'ractır

Mânâsız bir hayâtı,  bize ahkâm eyleme...

Yeter artık gönlünü nefse ikrâm eyleme,

Kıbleden uzaklaşıp vakti akşam eyleme...

Dr. Mehmet GÜNEŞ

*"Eşlem teslem"*: *"İslâm ol, selâmet bul."* Hadîs-i Şerif (Ibn-i Mace, Sünen, Mukaddime, 10)

Yazar Hakkında:

Mehmet GÜNEŞ

Yazarın diğer makalelerinden: