1 Ekim 2022

Bu âlem niçin var diye sorarsan

Varlığın hikmeti insan-ı kâmil

Cihanda huzuru her gün ararsan

Bu gönlün cenneti insan-ı kâmil 

Hakk'ın gözbebeği dâim velidir

Onlara hor bakan kimse delidir

Erenler Allah'ın kudret elidir

En büyük âyeti insan-ı kâmil 

Onu bulmaktır bu âlemde hüner

Ona hizmet kılandır er oğlu er

Onu aramakta varlıkta cevher

Yeniler daveti insan-ı kâmil 

Hakk'ı zikrederken o her nefeste

Zikri de fikreder duyduğu seste

Gönlü yoktur asla heva heveste

Def etmiş zulmeti insan-ı kâmil 

Şeyler hep yolcudur insana doğru

Varlık seferdedir bak sona doğru

Mevcudat geliyor hep sana doğru

İnsanın gâyeti insan-ı kâmil 

Yolda gördüğün hep hayvan değildir

Her insan gördüğün insan değildir

Cân vermeyene o cânân değildir

Âşığın kısmeti insan-ı kâmil 

Devreder bu cihan her gün kim bilir

Yok, var olur dâim meydana gelir

İnsan doğar fakat âkıbet ölür

Hayatın kıymeti insan-ı kâmil 

Himmeti var olsun erenler vardır

Cihan-ı vahdeti görenler vardır

Nefsini yerlere serenler vardır

Mânânın kudreti insan-ı kâmil 

Yokluktan varlığa koşar bir zaman

Yorulunca gönlü dar gelir mekân

Bilmiyor ki, canı diliyor cânân

İnsanın niyeti insan-ı kâmil 

Âlemin yokluğu onunla ayan

Her hâliyle bunu kılarken beyan

Kâmilin mânâsı varlığa pâyân

Allah'ın rahmeti insan-ı kâmil 

Sefer kılmış varlık onun katından

Zâhirden geçip de gider bâtından

Böyle takdir etmiş ezel zâtından

Varlığın sîreti insan-ı kâmil

Huda'nın cenneti yüzünde onun

Bu varlık dâimâ izinde onun

Çekirdektir âlem özünde onun

Mevcudun vahdeti insan-ı kâmil 

Sîreti Hakk onun sûreti âlem

Vasfını yazmaya yetişmez kalem

Duyarsan içinde bir derin elem

Gönüller lezzeti insan-ı kâmil 

Eyvallah demiştir her tür belâya

Özünü bilip kavuşmuş Mevlâ'ya

Kimseyle âlemde kalmaz davâya

Ne yapsın şöhreti insan-ı kâmil 

Nefse kıyar gibi durmadan yaşar

Durur zannedersin dağları aşar

Muhabbet ondadır gönülden taşar

Hazmetmiş izzeti insan-ı kâmil 

Cennet dedikleri ondaki irfan

Secdedir hizmetin kâmile ey can

Âlemde her fasıl ararsan cânân

Cânının hasreti insan-ı kâmil 

Âlem bir oyuncak onun elinde

Kemâli cihanın kâmil dilinde

Ne hikmetler gizlidir bir hâlinde

Allah'ın nimeti insan-ı kâmil 

Azığı muhabbet yürümüş yolu

Maksadına ermiş Allah'ın kulu

Yolculuk çetinmiş zahmetler dolu

Zevk etmiş mihneti insan-ı kâmil 

Odur burda Hakk'ın sana hitabı

Bir kâmil insandır varlık kitabı

Binlerce sorunun odur cevabı

Dervişin serveti insan-ı kâmil 

Âşığın yollarda odur rehberi

Vâris kılmış onu âlem serveri

Yaşatır aşığa burda mahşeri

Cem etmiş kesreti insan-ı kâmil 

Zâhir olmuş onda Hakk'ın kemâli

Cemâli celâli birlemiş hâli

Her tavrıyla odur aşkın meâli

Cihanın ziyneti insan-ı kâmil 

Bu varlık her zaman onun izinde

Devreder âlemler onun gözünde

Vuslatı dilerken herkes yüzünde

Seçiyor uzleti insan-ı kâmil 

Bir ağaçmış âlem meyvesi insan

Açılır insandan kainat her an

İnsandan insana devreder bu can

Âlemin sûreti insan-ı kâmil 

24 Ocak 2022, Dörtdivan.

Yazar Hakkında:

Yasin ŞEN

Yazarın diğer makalelerinden: