28 Eylül 2023

KIRMIZILAR WEB SAYFASI İÇİN YAZI HAZIRLAMA REHBERİ

www.kirmizilar.org/com/net adresleri altında yer alan WEB sayfasında yayınlanacak yazı ve resimler esas olarak aşağıdaki ilke ve yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Okuyucular, diledikleri bir sekme altına yayınlanmak üzere o sekme başlığına ait ilke ve kurallara uygun olarak hazırladıkları yazılarını yayınlanmak üzere gönderebilirler. Yayın kurulu uygun gördüğü takdirde yazı o sekme altında, yazarın ismi ile yayınlanır.

 1. Yazılar, kültür, medeniyet, sanat, bilim, felsefe, ahlak esaslı olacağından bu tanımlamalara yaraşır mahiyet ve seviyede olmalıdır.
 2. Yazılarda ismi geçen devlet, din, medeniyet, kültür ve bilim değerleri hak ettikleri saygı ile anılmalı, devlet – millet büyükleri, grup, parti, cemaat, mezhep, din liderleri ve kanaat önderleri metinler içinde gerekli özenle atıflanmalıdır.  
 3. Yazılar kurum ya da kişileri hedef almamalı, kurumsal ya da kişisel olarak hakir görme, hakaret, alçaltma, alay etme, küçümseme, tehdit, tahrik unsurları taşımamalıdır.
 4. Yazılar mevcut siyasi bir grup, parti ve cemaate yönlendirici ya da hedef gösterici olmamalıdır.
 5. Yukarıdaki esaslara uymayan nitelik ve muhtevadaki yazılar editör kararıyla yayınlanmayabilir.
 6. Yazıların bilgi, haber, ahlak ve hukuk sorumlulukları yazara aittir.

Güncel yazılar

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı mümkünse 1,500 kelime içermelidir.
 4. Yazıda toplam üç adet fotoğraf, resim, şekil, tablo, desen yer alabilir.

Konuk yazarlar

 1. Yazı ilgili kısımdan kopya edilip yapıştırıldıktan sonra Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yerleştirilmelidir.
 2. Yazı mümkünse 1,500 kelime ile sınırlandırılmalıdır.
 3. Yazıda toplam üç adet fotoğraf, resim, şekil, tablo desen yer alabilir.
 4. Yazının girişinde alındığı kaynak ve yazar ismi açıkça belirtilmelidir.

Tartışma

 1. “Tartışma” sekmesi altında yer alacak tartışma konusu bir başlık olarak belirtilmelidir.
 2. Başlığın altında “tartışma” nın konusu en fazla 200 kelimelik bir açıklama yazısı ile tanıtılmalı, bu “tartışma” dan beklenenler açıklamada anlaşılır şekilde ifade edilmelidir.  
 3. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.

Tartışmaya katılacak okuyucular için:

Tartışmaya katılan okuyucular en fazla 200 kelime ile tartışmaya ait konu hakkında görüşlerini belirtebilirler. Daha fazla kelime içeren yazışmaya sistem izin vermemektedir. Dolayısıyla görüş bildiren okuyucunun 200 kelime sonrası yazdıkları okunamaz.

 Haber – Yorum

 1. “Haber-Yorum” un konusu bir başlık olarak belirtilmelidir.
 2. Başlığın altındaki haber metni en fazla 300 kelimelik bir açıklama yazısı ile tanıtılmalıdır.
 3. Haber 2 fotoğraf içerebilir.
 4. Haber yazısı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 5. Resimler yazı içine yerleştirilmiş olarak veya ayrıca bir “power point” dosyası olarak gönderilebilir.

Haber-Yorum’a katılacak okuyucular için:

Haber-Yorum tartışmasına katılacak okuyucular en fazla 200 kelime ile tartışmaya ait konu hakkında görüşlerini belirtebilirler. Daha fazla kelime içeren yazışmaya sistem izin vermemektedir. Dolayısıyla görüş bildiren okuyucunun 200 kelime sonrası yazdıkları okunamaz.

 Tarihten

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,000 kelime içermelidir.
 4. Yazıda toplam üç adet fotoğraf, resim, şekil, tablo desen yer alabilir.

 Bu kitabı okuyalım

Bu sekme altına bir kitap tanıtımı konulur.

 1. Yazı tanıtılan kitabın konu, içerik ve değerini açıklamalı, kitabın vermek istediği ana mesajı açıkça ifade edebilmelidir.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,200 kelime içermelidir.

Bir dostu tanıyalım

Bu sekme altına iyi bilinen şahsiyetler, mesela Erol Güngör gibi bir düşünür, bilim insanı veya yeni şahsiyetler mesela çevremizde ülkesine, milletine yararlı işler yapmakta olan bir şahsiyet tanıtılacaktır.

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,200 kelime içermelidir.
 4. Yazıda toplam dört adet fotoğraf, resim, şekil yer alabilir.

Bir yer gezelim

Bu sekme altına Türk – İslam coğrafyasında medeniyetimizi temsil eden bir yer tanıtımı yapılacaktır. Örneğin Tac Mahal, Süleymaniye, Ötüken coğrafyası …

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,200 kelime içermelidir.
 4. Yazıda toplam dört adet fotoğraf, resim, şekil, desen yer alabilir.

 Bize bir şey tanıtın

Bu sekme altına Türk kültürüne ait, Türk kültürünün önemli unsurlarından veya önemli işlevlerinden biri tanıtılacak. Örneğin düğün, kına, yayık yoğurdu, bağlama, aşık geleneği, ok-yay, geleneksel ev ve ev düzeni, semaver vs…

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,500 kelime içermelidir.
 4. Yazıda toplam dört adet fotoğraf, resim, şekil, tablo desen yer alabilir.

 

Yazar Hakkında:

Kırmızılar

Yazarın diğer makalelerinden: